Przejdź do treści

Zmiany w zasiłkach

Wraz z pierwszym dniem listopada zmienią się stawki zasiłków dla rodziców i dodatki do nich.

Podstawą do przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest kryterium dochodowe. Dziś o zapomogę mogą starać się rodziny, w których dochód miesięczny, przeliczając na jednego ej członka nie przekracza 574 zł lub, w przypadku gdy, któreś z dzieci jest niepełnosprawne , 664 zł.

Zgodnie z nowym prawem o 100 złotych wzrośnie próg uprawniający rodziców do korzystania z pomocy finansowej. Zwiększą się również sumy zasiłków i niektórych dodatków. Na dzień dzisiejszy zasiłek na dziecko, które nie skończyło pięciu lat wynosi 77 złotych. Po pierwszym listopada będzie to o 10 złotych więcej, a więc 89 zł. Natomiast świadczenia pobierane na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia wzrosną o 12 zł. – z 106 do 118 zł. Więcej dostaną też rodzice pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 24 roku życia – zamiast 155 miesięcznie będzie to 129 zł.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami.

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.