fbpx
Przejdź do treści

Zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na poziom AMH – dowodzą naukowcy

zanieczyszczenie powietrza geny w ciąży wpływ środowisko ciąża Zanieczyszczenie powietrza wpływa na AMH
fot.123RF

Obecne w powietrzu dwutlenek azotu oraz cząstki stałe przyspiesza obniżenie rezerwy jajnikowej, tym samym skraca okres reprodukcyjny u kobiet i przyspiesza menopauzę – donoszą włoscy naukowcy. Wyniki ich badań zostały zaprezentowane na corocznym spotkaniu ESHRE przez badacza prowadzącego, profesora Antonio La Marca.

Rezerwa jajnikowa

Rezerwa jajnikowa to pula pierwotnych pęcherzyków jajnikowych zawierających niedojrzałe komórki jajowe. Określona ilość pęcherzyków jajnikowych powstaje w trakcie życia płodowego dziewczynki. W momencie, w którym dziewczynka osiąga wiek dojrzewania, liczba pęcherzyków płodowych w obu jej jajnikach wynosi 300–400 tysięcy. 

W każdym cyklu pewna grupa pęcherzyków jest „rekrutowana” do owulacji, czyli uwolnienia dojrzałej komórki jajowej przez jeden z nich. Wszystkie pozostałe pęcherzyki, które biorą udział w tym „wyścigu”, już nie wracają do rezerwy – ulegają degeneracji (czyli obumierają), w związku z czym z roku na rok ich liczba maleje (o ok. 13–14 tysięcy w ciągu roku).

Każdy pierwotny pęcherzyk jajowy zawiera nie dojrzałą komórkę jajową. Jeśli bierze on udział w owulacji, to pod wpływem hormonów zaczyna rosnąć. Z wielu pęcherzyków w cyklu jeden z nich staje się pęcherzykiem dominującym i pęka, gdy osiągnie właściwy rozmiar. Dzięki temu pęknięciu komórka jajowa uwalnia się z pęcherzyka, a pozbawiona jego osłony staje się gotowa do zapłodnienia dla plemnika.

Wpływ zanieczyszczeń na rezerwę jajnikową

Naukowcy z University of Modena and Reggio Emilia we Włoszech przeprowadzili duże badanie, w którym monitorowali poziom hormonów u ponad 1300 włoskich kobiet i zestawiali wyniki z zarejestrowaną w tym czasie jakością powietrza. 

Kobiety żyjące w Modenie badane były w ciągu 10 lat między 2007 a 2017 rokiem. Monitorowany był ich poziom AMH, pod uwagę wzięto też wiek kobiet.

Uzyskane dane zestawiano z danymi środowiskowymi zebranymi w ich miejscu zamieszkania: poziomem dwutlenku azotu (NO2), który uwalnia się do atmosfery w trakcie spalania paliw oraz cząstki stałe (PM10 i PM2.5), których źródłem jest pył drogowy, działalność rolnicza, spaliny samochodowe, palone drewno, dym uwalniany podczas pożarów lasów oraz działalność przemysłowa. 

Poza oczywistym wpływem wieku na zmniejszanie się rezerwy jajnikowej odnotowano także zależność między jakością powietrza a tempem zmniejszania się rezerwy. Ten związek był niezależny od wieku badanych. 

Baza danych zawierająca wyniki badań AMH kobiet została podzielona ze względu na stężenie NO2, PM10 i PM2.5, na które narażone były kobiety. Analiza danych wykazała, że kobiety, które były narażone na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza miały istotnie niższy poziom AMH w stosunku do kobiet, które nie były narażone na tak silne zanieczyszczenie powietrza. Potwierdziło to hipotezę, że im starsza kobieta oraz im wyższy poziom PM i NO2 w powietrzu, tym niższe AMH. 

Najniższy poziom AMH został zarejestrowany u kobiet, które były narażone na następujące poziomy zanieczyszczeń: NO2 – 26 mcg/m3; PM10 – 29.5mcg/m3; PM2.5 – 22mcg/m3, przy czym normy dopuszczalnego stężenia powyższych substancji w powietrzu obowiązujące w Unii Europejskiej to odpowiednio: 40mcg/m3; 40mcg/m3; 25mcg/m3. 

Badanie potwierdza, że wiek nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na poziom AMH. Środowisko, w którym żyjemy na duży wpływ na naszą płodność. 

Źródło: ESHRE


Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Olga Plesińska

Bioetyk, dziennikarka, redaktorka prowadząca Magazyn ChBR. Po godzinach trenuje Roller Derby, fotografuje i opiekuje się kotami.