fbpx
Przejdź do treści

Z mlekiem matki dziecko otrzymuje jej komórki macierzyste: czy to przyspiesza rozwój noworodka?

Mleko matki jest kompleksowym płynem, zawierającym mnóstwo składników biochemicznych i komórkowych, które zapewniają niemowlęciu korzyści odżywcze, immunologiczne i rozwojowe.

Podczas swojego wykładu dr Foteini Hassiotou z Australii mówiła, że w ostatniej dekadzie postęp technologiczny w dziedzinie mikroskopii, cytometrii przepływowej i biologii molekularnej wspomagał badania komórek mleka matki, odsłaniając niektóre z ich unikalnych cech i inspirował potencjalne zastosowania. – Wbrew wcześniejszym przekonaniom wykazano, że komórki odpornościowe stanowią mniejszość w dojrzałym mleku ludzkim, gdy zarówno matka, jak i dziecko są zdrowi. Okresy infekcji stymulują jednakże szybki wzrost liczby komórek odpornościowych w mleku matki, z obniżeniem do niskiego poziomu wyjściowego po powrocie do zdrowia – stwierdziła. Dzięki tej obserwacji zauważyła, że podczas okresów zdrowia większość komórek w mleku matki nie jest pochodzenia odpornościowego. Analizy cytometrii przepływowej wykazały, że komórki nabłonkowe, takie jak laktocyty oraz w mniejszym stopniu komórki mięśniowo-nabłonkowe, stanowią większość komórek w dojrzałym mleku matki w całym okresie laktacji, ale poza nimi również zidentyfikowano komórki macierzyste i progenitorowe.  – Niektóre z tych komórek macierzystych prezentują znane właściwości komórek macierzystych gruczołu piersiowego, mających zdolność do przekształcenia się w funkcyjne laktocyty syntetyzujące mleko w hodowli – opowiadała – Co ciekawe, subpopulacje komórek macierzystych mleka matki wydają się być bardzo plastyczne i zdolne do przekształcenia w komórki wszystkich trzech warstw zarodkowych, w tym neurony, glej, hepatocyty, komórki trzustkowe, komórki mięśnia sercowego, osteoblasty, chondrocyty i adipocyty.

Wyniki

Pokazywano również, że są one zdolne do ekspresji genów embrionalnych komórek macierzystych kontrolujących samoodnowę i różnicowanie, potencjalnie uwalniając właściwości tych komórek wynikające z pochodzenia od wielu linii. Badanie ludzkiego gruczołu piersiowego w okresie odpoczynku oraz laktacji wykazało, że komórki te występują w tkance nabłonkowej gruczołu w okresie laktacji, a jest ich niewiele w okresie fazy odpoczynku gruczołu piersiowego.

Donoszone niemowlę karmione piersią spożywa 470-1300 ml mleka matki dziennie, a zawartość komórkowa mleka matki waha się w zakresie od 10 000 do 13 000 000 komórek/ml mleka, dr Hassiotou stwierdziła, że można obliczyć, że karmione piersią niemowlę przyjmuje każdego dnia miliony miliardów komórek z mleka matki. Jakie są losy tych komórek? – pytała – Aby rzucić trochę światła na to zagadnienie, użyliśmy modelu mysiego, aby sprawdzić dystrybucję tkanek i okres utajenia komórek macierzystych mleka u noworodków – opowiadała – Matki, które powszechnie wydzielały geny TdTomato (TDT), niańczyły krzyżowo oseski myszy typu dzikiego, które poddawano obrazowaniu w okresie karmienia piersią, ale także w życiu dorosłym.

Obserwacje naukowców

U noworodków karmionych piersią, pochodzące z mleka komórki TdT+ obserwowano w żołądku i grasicy. Żadnych komórek TdT+ nie znaleziono w kontrolach typu dzikiego karmionych piersią przez matki biologiczne. Analiza metodą cytometrii przepływu krwi pobranej od tych noworodków wykazała obecność komórek TdT+ pochodzących z mleka we krwi, co sugeruje przeżycie niektórych komórek mleka i migrację do obiegu krwi. Narządy tych myszy ekstrahowano, utrwalono w formalinie i zatopiono w parafinie, a następnie pocięto na skrawki i barwiono pod kątem immunologicznym z zastosowaniem mikroskopii konfokalnej. Komórki TdT+ obserwowano w jamie żołądka oraz dołączone do błony śluzowej żołądka, i penetrujące w głąb błony. Komórki TDT+ zaobserwowano również w grasicy, wątrobie, trzustce, śledzionie i mózgu. Niektóre z tych komórek TDT+ wydzielały markery komórek macierzystych OCT4, NANOG oraz CD49f. Grasica oraz w mniejszym stopniu wątroba i inne badane narządy dysponowały klonami komórek TdT+ pochodzących z mleka, które prowadziły ekspresję markerów komórek macierzystych. W bliskim sąsiedztwie do podwójnie dodatniej populacji obserwowano komórki TdT+ pochodzące z mleka, z niewielką lub żadną ekspresją markerów komórek macierzystych, co sugeruje różnicowanie i asymilację z tkanką gospodarza i/lub migrację innych typów komórek TdT+ mleka w tych narządach. Faktycznie znajdowano w wątrobie komórki mleka dodatnie dla albuminy i TdT; komórki mleka dodatnie dla insuliny i TdT obserwowano w trzustce; a komórki mleka dodatnie dla MAP2 oraz TdT stwierdzano w mózgu. Dane te sugerują funkcjonalne różnicowanie komórek macierzystych mleka w narządach noworodka. Ponadto komórki odpornościowe mleka TdT+/CD45+ obserwowano również w wielu badanych narządach, zwłaszcza w grasicy. Badano również krew krzyżowo niańczonych noworodków po odstawieniu do czasów dorosłości, ujawniając, że niektóre pochodzące z mleka komórki TdT+ utrzymywały się we krwi nawet po zaprzestaniu karmienia piersią. Wyniki te stanowią pierwszy dowód na przeżycie komórek macierzystych mleka u noworodka i wskazują na migrację i integrację funkcjonalną do narządów, w których mogą zapewniać korzyści rozwojowe potomstwu.

Źródło: Sympozjum na temat karmienia piersią i laktacji, opracowanie Karolina Błaszkiewicz

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.