fbpx
Przejdź do treści

Wybory parlamentarne 13 października – prawa reprodukcyjne w Polsce

Wybory 2019
fot.123rf

Przyglądamy się programom wyborczym pod kątem zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz zwalczania przemocy wobec kobiet. Bierzemy pod uwagę stosunek komitetów wyborczych do przywrócenia programu refundacji in vitro, opieki okołoporodowej, respektowania konwencji antyprzemocowej oraz do aborcji.

KOALICJA OBYWATELSKA 

Program Koalicji Obywatelskiej postuluje:  

 • in vitro finansowane z budżetu państwa 
 • prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie
 • pełny dostęp do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej 
 • edukacja seksualna w szkołach  
 • dostępna i refundowana antykoncepcja, antykoncepcja awaryjna bez recepty 

KO skupia się też na wyrównywaniu szans:

 • alimenty ściągane jak podatki  
 • instrumenty i środki finansowe niezbędne do godzenia życia rodzinnego z pracą: żłobki, przedszkola, domy opieki dla seniorów  
 • transparentność wysokości wynagrodzeń 
 • likwidacji barier w awansach i wsparciu kobiet na rynku pracy
 • zmiana Kodeksu Karnego i wprowadzenie polityki antyprzemocowej

Koalicja nie podejmuje tematu liberalizacji prawa aborcyjnego. Jak przekazała nam w wywiadzie (link) Barbara Nowacka, liberalizacja prawa aborcyjnego jest w KO kwestią sporną – część polityków i polityczek PO, które jest częścią Koalicji, jest przeciwna tego rodzaju zmianom prawnym, zaś kwestia ta będzie przedmiotem dalszych dyskusji wewnątrz Koalicji, jeśli jej członkom uda zdobyć się mandaty. 

SLD 

Lewica stworzyła 10-punktowy „Pakt dla Kobiet”, który ma zagwarantować europejskie standardy odnośnie praw kobiet i zdrowia reprodukcyjnego oraz wezwła opozycję do jego wsparcia. 

Pakt, określany przez autorki jako „minimum”, obejmuje następujące obietnice:  

 • dostęp do zabiegu przerwania ciąży do 12. tygodnia oraz później w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu;  
 • refundacja nowoczesnej antykoncepcji i dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty  
 • edukacja o zdrowiu i seksualności w szkołach  
 • ustawowa gwarancja pełnej refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro 
 • gwarancja bezpłatnego i wygodnego dostępu do ginekologa bez klauzuli sumienia 
 • wysokie standardy opieki okołoporodowej, w tym refundacja znieczulenia na życzenie kobiety  
 • gwarancja bezpłatnego miejsca w żłobku dla każdego dziecka;  
 • równa płaca za równą pracę – Certyfikat Sprawiedliwych Płac;  
 • równy udział płci w publicznych władzach wykonawczych i w zarządach spółek skarbu państwa 
 •  natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy domowej i edukacja antyprzemocowa w szkołach  
 • alimenty ściągane jak podatki

Lewica prezentuje też postulat programowy świeckiego państwa, które jest warunkiem zagwarantowania praw reprodukcyjnych. Dodatkowo, lewica chce opodatkowania i jawności finansowej Kościoła,  likwidacji Funduszu Kościelnego oraz zniesienia klauzuli sumienia. 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Program partii rządzącej nie uległ zmianie. Wśród postulatów odnoszących się do praw i zdrowia reprodukcyjnego znajdują się:

 • Ochrona życia przed eutanazją, eugeniką, aborcją na życzenie – za tymi sformułowaniami może kryć się zaostrzenie prawa aborcyjnego, np. delegalizacja aborcji ze względu na poważne i nieodwracalne wady płodu (obecnie 98% aborcji z Polsce wykonuje się z tego powodu) 
 • Utrwalanie i wspieranie tradycyjnego modelu rodziny
 • Wzmocnienie roli Kościoła Katolickiego w Państwie. KK ma według PiS ma w Polsce rolę „narodowotwórczą i cywilizacyjną, ale także ochronną”, natomiast  „nauce moralnej Kościoła można przeciwstawić tylko nihilizm”
 • Zdaniem PiS naturalne różnice płciowe nie mogą przekładać się na różnice w zarobkach 
 • Rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym – elastyczne formy zatrudnienia 
 • Wspieranie pracodawców w tworzeniu przyzakładowych żłobków i przedszkoli 
 • Bezpłatne leki dla osób w ciąży
 • Premiowanie oddziałów położniczych, w których będzie dostępność do znieczulenia porodu 

KOALICJA POLSKA 

PSL i Kukiz‘15 nie odnoszą się do kwestii takich jak in vitro, aborcja, konwencja antyprzemocowa, opieka okołoporodowa.

Jest w programie jedynie kilka postulatów dotyczących wsparcia dla rodziny:

 • podwojenie liczby bezpłatnych żłobków i klubów dziecięcych  
 • skrócenie o godzinę czasu pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia  
 • prawna gwarancja dla jednego z rodziców pracy na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 12 miesięcy oraz dodatkowe 1000 zł miesięcznie niezależnie od formy zatrudnienia. 

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.