Przejdź do treści

Nawrót raka piersi – czy wykryją go testy z krwi? Poznaj najnowsze osiągnięcie naukowców!

Nawrót raka piersi - czy dostępne będą testy z krwi, które ułatwią jego wykrycie?

Niestety w niektórych przypadkach nowotwory mają tendencję do nawrotów – dotyczy to również raka piersi. Badacze, starając się opracować jak najlepsze metody wykrywania choroby, stworzyli test z krwi, który pomaga wychwycić nawrót raka na niemal 11 miesięcy przed wystąpieniem jakichkolwiek innych objawów!

Opisywany tu test wynaleźli naukowcy z londyńskiego Institute of Cancer Research (Instytut Badań nad Rakiem) oraz Royal Marsden NHS Foundation Trust. W trakcie analiz związanych z badaniem jego skuteczności, testom poddało się ponad 100 kobiet mających za sobą leczenie raka piersi. Wyniki wykazały, iż DNA nowotworu udawało się wykryć średnio 10,7 miesiąca (przedział wynosił dokładnie 8.1-19.1 miesiąca) przed wystąpieniem nawrotu klinicznego – tj. jakichkolwiek symptomów oraz widocznych na skanach guzków.

Jak przebiegało badanie?

Naukowcy poddali analizie DNA pochodzące z komórek nowotworowych, którego źródłem były próbki pobrane przed leczeniem danej kobiety. Następnie zidentyfikowano mutacje umożliwiające odróżnienie DNA raka (konkretnie jest to ctDNA – ang. circulating tumor DNA) od wszelkich innych DNA krążących we krwi. Kolejnym krokiem było przeprowadzanie spersonalizowanych testów – indywidualnie dostosowano je do DNA każdego guza.

Łącznie obserwacjom poddano 144 kobiety po leczeniu raka piersi (połączono ze sobą kohorty z dwóch różnych badań). W ciągu trzech lat powrotu choroby doświadczyło 29 pacjentek. Zastosowany test pozwolił wykryć nawrót na wspomniane 10,7 miesiąca przed wystąpieniem objawów klinicznych aż u 23 z nich (88,4 proc.)!

Co istotne, badanie okazało się być skuteczne we wszystkich rodzajach nowotworów piersi. Jeśli zaś doszło do przerzutu wyłącznie na mózg, ctDNA rzadziej pomagało w jego wykryciu (1 z 6 pacjentek, co daje 17 proc.).

Nawrót raka piersi – skuteczne badanie tak bardzo potrzebne!

Jak mówi Nicholas Turner, profesor onkologii molekularnej z Institute of Cancer Research, który kierował badaniem: „Owe testy krwi pozwalają w sposób znacznie skuteczniejszy, niż robiliśmy to wcześniej, określić, którzy pacjenci narażeni są na ryzyko wznowienia choroby. Umożliwiają zidentyfikowanie najwcześniejszych oznak na prawie rok przed nawrotem klinicznym” – jego słowa cytuje independent.co.uk.

Pojawia się zatem nadzieja, że tak wczesne wykrycie sygnałów nowotworu może pozwolić nie tylko na skuteczniejsze leczenie, ale u niektórych kobiet wręcz na zapobieżenie powrotowi choroby. Potrzebne są jednak dalsze analizy i sprawdzenie, na ile owe testy rzeczywiście mogą nieść pomoc pacjentkom.

Jest to tym istotniejsze, iż rak piersi stanowi jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Niewątpliwie byłby to więc ważny krok wprzód. Tym bardziej, że prognozy – zwłaszcza dla Polski – nie są szczególnie optymistyczne: „W latach 2010-2014 śmiertelność raka piersi wynosiła w naszym kraju 14.43 na 100.000 osób. W roku 2019 ma zaś wynieść 15.21, co jest wzrostem o 2 proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru” – pisaliśmy. Przeczytaj więcej >>KLIK<<

Źródła: independent.co.uk / medpagetoday.com/ JAMA Oncology

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Katarzyna Miłkowska

Dziennikarka, absolwentka UW. Obecnie studentka V roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz studentka studiów podyplomowych Gender Studies na UW.