fbpx
Przejdź do treści

SYSTEM Oosight™– większa skuteczność in vitro

SYSTEM Oosight
fot. 123rf.com

Rozwój nowych technologii sprzyja leczeniu niepłodności. Teraz, dzięki nowoczesnemu systemowi mikroskopii polaryzacyjnej Oosight, ocena oocytów może być jeszcze dokładniejsza, a procedury skuteczniejsze.

Ocena morfologiczna komórek jajowych jest istotną częścią procedury zapłodnienia in vitro (IVF). Dzięki analizie mikroskopowej ich budowy wiemy, że istnieje związek między prawidłowością morfologii oocytu a wynikiem IVF. Dzięki tej wiedzy zwiększają się szanse na uzyskanie lepszej jakości zarodków, a w konsekwencji – szanse na ciążę i urodzenie dziecka. Dotychczas ocena morfologiczna była jednak dość ograniczona, dlatego wprowadzono ostatnio nową technologię, która pozwala na dokładniejszą i obiektywniejszą analizę jakości komórek.

SYSTEM MIKROSKOPII POLARYZACYJNEJ OOSIGHT™

Technika mikroskopii polaryzacyjnej Oosight umożliwia analizę struktury osłonki przejrzystej, czyli osłonki glikoproteinowej otaczającej oocyt. Nieprawidłowe zmiany struktury osłonki mogą występować podczas dojrzewania oocytu. Oosight umożliwia ich wykrycie. Z kolei obecność wrzeciona podziałowego – czyli struktury powstającej
podczas podziału komórki, umożliwiającej precyzyjny podział materiału genetycznego
pomiędzy komórki potomne – wskazuje na prawidłową segregację chromosomów podczas dojrzewania. Podczas badań nad strukturami wykorzystuje się zjawisko dwójłomności struktur komórkowych, które zależne jest od indeksu refrakcji światła polaryzacyjnego.

Stwierdzono, że pomiar dwójłomności osłonki przejrzystej i wizualizacja wrzeciona podziałowego w oocytach użytych do zabiegów zapłodnienia in vitro stanowi ważny parametr korelujący z jakością oocytu i potencjałem rozwojowym zarodka po ich zapłodnieniu.

Dlatego wprowadzenie nowej techniki Oosight pozwala uzyskać wyniki, które są ściśle powiązane z:
• prawidłową budową struktur komórkowych,
• żywotnością zarodka,
• rozwojem zarodka i jego potencjałem implantacyjnym,
• odsetkiem ciąż,
• odsetkiem urodzeń.
Embriolodzy uzyskują możliwie najobiektywniejsze wyniki do prawidłowej klasyfikacji oocytów oraz kontroli ich jakości.

WIĘKSZE SZANSE NA URODZENIE DZIECKA

Wśród oocytów pozyskanych po stymulacji hormonalnej mogą znajdować się zarówno te prawidłowe, jak i te nieprawidłowe. Zdarzają się sytuacje, w których wszystkie oocyty wykazują wady strukturalne i nie nadają się do przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
O niższej jakości komórek jajowych świadczą:
• większa częstość występowania zmian strukturalnych,
• obecność nieprawidłowości chromosomalnych,
• zaburzenie funkcji mitochondriów,
• przemieszczenia składników cytoplazmy oocytów, takich jak:
– wrzeciona podziałowego,
– ziarnistości korowe,
– mitochondria.

ZMIANY W BUDOWIE OOCYTÓW – CO O NICH DECYDUJE?

Zmiany w strukturach komórkowych oocytów mogą być skutkiem czynników:
• wewnętrznych:
– wiek kobiety,
– procesy patologiczne,
– wady genetyczne,
• zewnętrznych:
– protokoły stymulacji hormonalnej pacjentek,
– warunki hodowli komórek in vitro.
Badania sugerują, że prawidłowe pozycjonowanie wrzeciona podczas iniekcji plemnika do komórki jajowej prowadzi do mniejszej fragmentacji zarodka, tzn. do uzyskania lepszej jakości zarodka i wyższego odsetka implantacji.

OOSIGHT™ A ICSI/IMSI

Oosight, system używany w klinice InviMed w Warszawie, zapewnia większą dokładność w wykonaniu procedur:
• docytoplazmatycznej iniekcji plemnika do komórki jajowej (ICSI),
• docytoplazmatycznej iniekcji morfologicznie selekcjonowanego plemnika do oocytu (IMSI),
• ustalenia dokładnego umiejscowienia wrzeciona podziałowego podczas ICSI/IMSI wpływa na jeszcze wyższą skuteczność tych procedur.

OOSIGHT A WITRYFIKACJA I ROZMRAŻANIE OOCYTÓW

System Oosight pozwala również na monitorowanie efektów kriokonserwacji (witryfikacji) oocytów.

Więcej na temat systemu Oosight przeczytasz na stronie:
https://www.invimed.pl/system-oosight-ocena-jakosci-oocytow.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!
Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.