Jakie są dodatkowe metody zwiększające skuteczność in vitro i kiedy warto je stosować?

Ciąża uzyskana dzięki in vitro jest przełamaniem wielu barier, których niegdyś nie potrafiono pokonać. Początkowo procedury zapłodnienia pozaustrojowego dawały skuteczność rzędu kilkunastu procent, obecnie uzyskujemy odsetek ciąż na poziomie 40-45%, a nawet 50%, w zależności od uwarunkowań klinicznych danej pary. Istnieje wiele metod, które mogą zwiększyć skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego. Jakie to metody? Wyjaśnia dr n.med. Tomasz Bączkowski z Kliniki Bocian.

Perfekcyjna w pułapce anoreksji oraz… nieudanych in vitro – szczęśliwe zakończenie!

„8 lat czekałem na moje cudowne dziecko… ale czy to naprawdę musiało być tak trudne?”. Świeżo upieczona mama, Emma Woolf (41 lat), jest przekonana, że lepsza opieka lekarska w młodości, gdy cierpiała na anoreksję, mogła oszczędzić jej późniejszych niepowodzeń podczas starań o dziecko. Kobieta żałuje, że lekarze nie ostrzegali jej przed długoterminowym skutkiem nadmiernego odchudzania się.

BADANIA GENETYCZNE w zapłodnieniu in vitro (IVF) z komórkami jajowymi dawczyni cz. 2

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) średnia częstotliwość występowania chorób recesywnych wynosi 10 na 1000 przypadków wśród noworodków. Przez ostatnie 20 lat medycyna zrobiła znaczny postęp w wykrywaniu mutacji, które są odpowiedzialne za recesywne choroby genetyczne, identyfikując je w blisko1500 genach. Jak możemy wykorzystać tę wiedzę w procesie dopasowania dawczyni w leczeniu in vitro z adopcją komórek jajowych?