fbpx
Przejdź do treści

Rola embriologa w procesie in vitro – dlaczego bez embriologów się nie obejdzie?

embriolog
Fot kzenon/ 123RF

W klinikach leczenia niepłodności pracuje kilkudziesięciu embriologów. To także dzięki nim skuteczność leczenia w InviMed wynosi aż 57% w pierwszym cyklu. Anna Kałabuk, starszy embriolog w klinice leczenia niepłodności InviMed w Poznaniu, wyjaśnia, kim są embriolodzy, czym się zajmują i dlaczego ich praca jest taka ważna.

Kim jest embriolog?

Embriolog to osoba posiadająca wykształcenie wyższe w stopniu magistra, najczęściej po kierunkach, takich jak biotechnologia czy biologia. “Działająca od zaplecza”, czyli tam, gdzie pacjent nie ma dostępu, a dokładniej w laboratorium embriologicznym. To osoba, która stale uczestniczy w szeregu szkoleń, dyskusji, konferencji po to, aby poszerzać nieustannie swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie rozrodu człowieka oraz embriologii.

Co robi embriolog?

Embriolodzy wykonują szereg działań – począwszy od tzw. punkcji, gdzie podczas zabiegu przeszukują pobrany przez lekarza płyn pęcherzykowy w celu pobrania komórek jajowych, poprzez różne procedury embriologiczne z zakresu technik wspomaganego rozrodu, aż do momentu wykonania transferu zarodka.

Embriolog zajmuje się między innymi:

  1. Przygotowaniem materiału do zabiegów wspomaganego zapłodnienia, jak standardowy IVF lub procedury mikromanipulacji gamet i zarodków. Dotyczy ono zarówno materiału Pacjenta, jak i Pacjentki.
  2. Wykonaniem zabiegów mikromanipulacji ICSI, czyli tzw. nastrzyknięcia komórki jajowej plemnikiem, lub IMSI – nastrzyknięcia komórki jajowej wyselekcjonowanym pod względem morfologii plemnikiem (taka selekcja odbywa się w powiększeniu mikroskopowym 6600 razy). Zabiegi te wymagają bardzo dużej precyzji i doświadczenia w zakresie mikromanipulacji.
  3. Prowadzeniem hodowli w odpowiednich warunkach oraz oceną poszczególnych etapów rozwoju zarodkowego. Hodowla zarodków w procedurach in vitro to proces, w którym embriolog wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo ocenić poszczególne etapy rozwoju zarodka, wykryć wszelkie nieprawidłowości i zaobserwować zachodzące zmiany. Wszystko po to, aby prawidłowo wybrać odpowiedni zarodek do transferu lub przechowywania.
  4. Transfer wykonywany jest przez lekarza, który pod kontrolą USG podaje zarodek do macicy. Rolą embriologa jest nie tylko wybranie odpowiedniego zarodka, ale też odpowiednie przygotowanie zarodków i załadowanie kateteru tak, aby zarodki mogły bezpiecznie trafić do macicy. Jest to również czynność bardzo precyzyjna, wymagająca dużej sprawności embriologa.
  5. Embriolog zajmuje się także mrożeniem (witryfikacją) zarodków – tych, które są odpowiedniej klasy, ale nie zostały wykorzystane do transferu. Embriolog odpowiednio opisuje i oznacza materiał pacjentów, a po procedurze witryfikacji zarodków, umieszcza je w odpowiednim miejscu w banku materiałów biologicznych. Procedurę witryfikacji stosuje się również w przypadku komórek jajowych, a mrożenie w przypadku nasienia i tkanek jajnika.
  6. Do zadań embriologa należy także kontrola całego sprzętu, który znajduje się w laboratorium. Codzienne sprawdzanie wszystkich parametrów urządzeń laboratoryjnych,  a w razie potrzeby ich odpowiednia kalibracja.

Podsumowując, embriolog to osoba dysponująca szczegółową wiedzą naukową i techniczną oraz umiejętnościami, które musi umieć wykorzystać w danej sytuacji. To też osoba sprawna manualnie i technicznie.

Dlaczego praca embriologa jest bardzo ważna?

Dlaczego bez embriologa cały proces in vitro się nie obejdzie? Dlatego, że to właśnie on nadzoruje i kontroluje cały proces, który potocznie można określić jako „opiekowanie się materiałem pacjentów”, ale właściwie jest to „tworzenie nowego życia i opiekowanie się nim”. Embriolog pracuje dla Pacjentów – dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest ciąża i urodzenie zdrowego dziecka.

Bacząc na niezwykle ważną rolę embriologii w procedurach wspomaganego rozrodu (ART), wszystkie pary, które zostały zakwalifikowane do in vitro lub inseminacji w InviMed, mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji embriologicznej na każdym etapie procedury.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Ekspert

Mgr inż. Anna Kałabuk

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera biotechnologii. Starszy embriolog w klinice leczenia niepłodności InviMed w Poznaniu. Udziela bezpłatnych konsultacji embriologicznych parom, które zaczęły przygotowania do procedur wspomaganego rozrodu, są w ich trakcie lub mają za sobą in vitro lub inseminację w InviMed.

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.