Regulamin Synevo czerwiec 2019

Regulamin korzystania z Kodu Rabatowego na badania w Synevo Sp. z o.o. uzyskanego w ramach Konta Premium.

  1. Kod Rabatowy udostępniony przez Synevo Sp. z o.o. w ramach konta Premium upoważnia do 20% zniżki na badania znajdujące się na liście stanowiącej załącznik do regulaminu;
  2. Zniżki wynikającej z Kodu Rabatowego nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Synevo Sp. z o.o.;
  3. Kod Rabatowy można wykorzystać wielokrotnie przez 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2020 roku
  4. Kod Rabatowy można wykorzystać w każdej placówce Synevo Sp. z o.o.
  5. Listę placówek znajduje w internecie pod linkiem https://www.synevo.pl/znajdz-punkt/

Lista dostępnych badań

Nazwa badania
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
D-dimery
Fibrynogen
Morfologia 5 Diff
Morfologia 5 Diff z rozmazem
OB
Płytki krwi metodą manualną
Płytki krwi na cytrynian
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)
Retikulocyty (manualnie)
Retikulocyty (automatycznie)
Ocena mikroskopowa rozmazu krwi
Czas trombinowy
 Badanie przeglądowe alloprzeciwciał
 Grupa krwi ABO, Rh
 Krew karta
 Mocz – badanie ogólne z osadem
 Kał badanie ogólne
 Krew utajona w kale
 Test na obecność lamblii (Giardia intestinalis) w kale
 Pasożyty w kale  (jedno oznaczenie)
 Albumina
 Fosfataza alkaliczna (ALP)
 Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 Amylaza
 Amylaza w moczu
 Amylaza trzustkowa
 Amylaza trzustkowa w moczu
 ASO miano ilościowo
 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 Bilirubina bezpośrednia
 Bilirubina pośrednia (wyliczana)
 Bilirubina całkowita
 Wapń całkowity
 Wapń całkowity wydalanie
 Wapń całkowity w moczu
 Cholesterol całkowity (CHOL)
 Kinaza kreatynowa (CK)
CK-MB – mass
CK-MB aktywność
 Chlorki
 Chlorki wydalanie
 Chlorki w moczu
 CRP ilościowo
 Żelazo
 Ferrytyna
 γ-glutamylotransferaza (GTP)
 Doustny test tolerancji glukozy (DTTG)  obciążenie 50 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 minutach
 Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 120 minutach
 Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 i 120 minutach
 Glukoza wydalanie
 Glukoza w moczu
 Glukoza
 HbA1c (hemoglobina glikowana)
 Cholesterol HDL
 Potas
 Potas wydalanie
 Potas w moczu
 Klirens kreatyniny
 Kreatynina
 Kreatynina wydalanie
 Odczyn lateksowy (RF jakościowo)
 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
 Cholesterol LDL – oznaczany
 Cholesterol LDL
 Lipaza
 Lipidogram (CHOL,HDL,LDL oznaczany,TG)
 Lipidogram (CHOL,HDL,LDL-w,TG)
 Albumina  wydalanie
 Albumina w moczu (ilościowo)
 Albumina w moczu (jakościowo)
 Magnez
 Magnez  wydalanie
 Magnez w moczu
 Mononukleoza zakaźna (jakościowo)
 Sód
 Sód wydalanie
 Sód w moczu
 Fosfor nieorganiczny
 Fosfor nieorganiczny w moczu
 Fosfor nieorganiczny wydalanie
 Proteinogram
 RF ilościowo
 TIBC (Fe, UIBC) – całkowita zdolność wiązania żelaza
 Białko całkowite
 Białko całkowite wydalanie
 Białko całkowite w moczu
 Transferyna
 Triglicerydy (TG)
Troponina T
 Kwas moczowy
 Kwas moczowy wydalanie
 Kwas moczowy w moczu
 Mocznik
 Mocznik  wydalanie
 Mocznik w moczu
 Odczyn Waaler-Rose’go
 17-OH progesteron
 Androstendion
 β-HCG (ilościowo)
 DHEA-s
 Estradiol
 FSH
 FT3 (wolna trijodotyronina)
 FT4 (wolna tyroksyna)
 Insulina
 Parathormon
 Kortyzol
 LH
 Progesteron
 Prolaktyna
 Testosteron
 Testosteron wolny
 TSH
 T3 (trijodotyronina)
 T4 (tyroksyna)
 Tyreoglobulina
 AFP (m.in. marker nowotworów wątroby)
 CA-125 (m.in. marker raka jajnika)
 CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
 CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)
 CEA (m.in. rak przewodu pokarmowego, wątroby)
 PSA wolny
 PSA całkowity
 Witamina D3 25OH
 Witamina B12
 Kwas foliowy
 HBc p/ciała  total
 HBs p/ciała
 HBs antygen – test przesiewowy
 HCV p/ciała
 HIV1/HIV2 p/ciała, białko p24
 WR
Odczyn VDRL – jakościowo
Odczyn VDRL – ilościowo
 WR test potwierdzenia
 Wirus różyczki p/ciała IgM
 Wirus różyczki p/ciała  IgG
 Wirus różyczki p/ciała IgG – awidność
 Toxoplasma gondii p/ciała IgM
 Toxoplasma gondii p/ciała IgG
 Toxoplasma gondii p/ciał IgG – awidność
 CMV p/ciała IgG
 CMV p/ciała IgM
 CMV p/ciała IgG – awidność
 Chlamydia pneumoniae p/ciała IgM
 Chlamydia pneumoniae p/ciała IgG
 Chlamydia trachomatis antygen
 Chlamydia trachomatis p/ciała IgM
 Chlamydia trachomatis p/ciała IgG
 Helicobacter pylori p/ciała IgG
 Helicobacter pylori – test jakościowy
 Mycoplasma pneumoniae p/ciała IgG
 Mycoplasma pneumoniae p/ciała IgM
 Bordetella pertussis p/ciała IgA
 Bordetella pertussis p/ciała IgG
 Bordetella pertussis p/ciała IgM
 Borrelia burgdorferi p/ciała IgM
 Borrelia burgdorferi p/ciała IgG
 Borrelia burgdorferi p/ciała IgM Western Blot
 Borrelia burgdorferi p/ciała IgG Western Blot
 HSV 1/2 p/ciała IgM
 HSV 1/2 p/ciała IgG
 Varicella zoster p/ciała IgM
 Varicella zoster p/ciała IgG
 Odra p/ciała IgM
 Odra p/ciała IgG
IgA
IgE całkowite
IgG
IgM
P-ciała p/cytrulinowe (CLIA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgA (ELISA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG (ELISA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgM (ELISA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG, IgM (ELISA)
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy (IIF)
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy (ELISA)
P-ciała p/tyreoglobulinie (TG) (ECLIA)
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej (TPO) (ECLIA)
P-ciała p/receptorom TSH (AB-TSHR) (ECLIA)
Posiew wymazu z gardła
Posiew materiału z zatok
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych
Posiew wymazu z narządu wzroku
Posiew wymazu z kanału słuchowego
Posiew moczu
Posiew materiału z narządów moczowo- płciowych
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp.
Posiew wymazu ze skóry
Kał – posiew ogólny
Kał – posiew ogólny u dzieci do 2 lat
Kał- posiew w kierunku Salmonella i Shigella
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella (3 próbki)
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID WPIS)
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID WPIS)
Posiew w kierunku dermatofitów