fbpx
Przejdź do treści

Rak jajnika: zidentyfikowano gen odpowiedzialny za wzrost

Poznanie genu DOTL1 może wspomóc leczenie raka jajnika
Fot.: Fotolia.pl

Gen zwany DOT1L ma odgrywać rolę w powstawaniu i nasileniu raka jajnika, zaś inhibitory enzymu DOT1L mogą oferować nowe podejście terapeutyczne do choroby, twierdzą naukowcy w nowym badaniu. 

Rak jajnika to poważny problem społeczny – pomimo dziesięcioleci pracy nad opracowaniem nowych metod leczenia, pięcioletnie przeżycie pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika wynosi od 10 do 30 procent. Dlatego znajomość genów odpowiedzialnych za raka jajnika jest tak istotna.

Rak jajnika: odpowiedzialne geny? 

Naukowcy z University of Alabama w Birmingham opublikowali swe najnowsze badania w czasopiśmie Oncogenesis. Badacze z UAB, kierowani przez dr Romiego Guptę, adiunkta biochemii i genetyki molekularnej, wykazali, że DOT1L odpowiada za wzrost guza raka jajnika poprzez stymulację proguzogennych szlaków metabolicznych i blokowanie zaprogramowanej śmierci komórki zwanej apoptozą.  

Naukowcy odkryli, że ekspresja DOT1L była znacznie wyższa w tkankach pacjentów z rakiem jajnika w porównaniu z tkankami zdrowych pacjentów. Co więcej, pacjentki z guzami jajnika, które miały wysoką ekspresję DOT1L, wykazywały krótsze przeżycie i krótsze wskaźniki przeżycia całkowitego w porównaniu z pacjentkami, których guzy jajnika miały niższą ekspresję DOT1L. 

DOT1L jest metylotransferazą histonową, która zmienia ekspresję genów w komórkach. Pod względem mechanicznym, hamowanie DOT1L obniżyło ekspresję różnych genów wymaganych w szlakach biosyntezy i obniżyło poziomy niezbędnych metabolitów biosyntezy w komórkach raka jajnika. Zahamowanie DOT1L spowodowało również zwiększenie ekspresji genów zaangażowanych w zaprogramowaną śmierć komórki, co zwiększyło apoptotyczną śmierć komórek raka jajnika w hodowli. Te zmiany ekspresji genów obserwowane w komórkach leczonych inhibitorem DOT1L sugerują zatem, że nadekspresja DOT1L w raku jajnika prowadzi do obfitych dostaw metabolitów potrzebnych do szybkiego wzrostu guza. To duże osiągnięcie naukowe, mogące poprawić w przyszłości skuteczność lekarstw na nowotwory jajnika. 

Nasze wyniki sugerują, że DOT1L może być farmakologicznie wykrywalnym celem leków w terapii raka jajnika – powiedział dr Gupta. – Będzie również przydatny w połączeniu z innymi środkami immunoterapeutycznymi w celu dalszego zwiększenia ich skuteczności w leczeniu raka jajnika – dodaje.  

Źródło: https://www.sciencedaily.com/ 

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Piotr Celej

Dziennikarz od ponad dekady. Prywatnie miłośnik zdrowej kuchni, sportu i historii.