fbpx
Przejdź do treści

Psycholog na oddziale ginekologiczno – położniczym

Zatrudnienie psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych powinno stanowić warunek realizacji świadczeń. wpisany w rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – uważa Rzecznik Praw Pacjenta.

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają zgłoszenia kobiet oraz ich rodzin, które wskazują na brak wsparcia, zrozumienia oraz empatii lekarzy i innych pracowników medycznych podczas hospitalizacji na oddziałach ginekologii i położnictwa. Krystyna B. Kozłowska poprosiła więc konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i psychologii klinicznej a także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego o opinię, czy na oddziałach ginekologiczno-położniczych powinien istnieć obowiązek zatrudniania psychologów. 

Ważna opinia

Zdecydowana większość odpisała, że widzi zasadność takiego rozwiązania w celu zapewnieniem szybkiej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Innego zdania był tylko konsultant krajowy dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, w opinii których w katalogu NFZ istnieją odpowiednie procedury umożliwiające udzielanie porad psychologicznych kobietom ciężarnym i po porodzie, a sygnały, które docierają do Rzecznika Praw Pacjenta są wyrazem niewłaściwego stosunku personelu do pacjentek, a nie samej wiedzy i umiejętności. 

W grudniu 2014 r. podsekretarz stanu Aleksander Sopliński w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Pacjenta poinformował, że przy okazji najbliższej nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, resort będzie zabiegał o wprowadzenie jako warunku udzielania świadczeń w zakresie neonatologii oraz położnictwa i ginekologii dostępności w podmiotach leczniczych świadczeń psychologa.

Informacje Portali Medycznych

Z odpowiedzi, jaką uzyskały Portale Medyczne w marcu 2015 r. od rzecznika prasowego MZ wynika jednak, że w opinii resortu kwestia pomocy psychologicznej na oddziałach szpitalnych o profilu neonatologia, położnictwo i ginekologia jest uregulowana. 

„W rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określono szczegółowe warunki realizacji świadczeń w oddziale szpitalnym o profilu położnictwo i ginekologia, z uwzględnieniem poziomów referencyjnych. W części dotyczącej pozostałych wymagań rozporządzenie zobowiązuje świadczeniodawców do stosowania standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” – wyjaśnia Krzysztof Bąk.   

Zalecenia rzecznika

Rzecznik prasowy MZ dodaje, że zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, położnicy należy zapewnić pomoc psychologiczną w sytuacji niepowodzeń położniczych lub w przypadku urodzenia noworodka o bardzo małej masie urodzeniowej, skrajnie niedojrzałego lub z wadą wrodzoną oraz poinformować o możliwych formach wsparcia rodziny i instytucjach ich udzielających.   

Krystyna B. Kozłowska nie poddaje się i w najbliższych dniach zamierza ponownie wystąpić do ministra zdrowia w tej sprawie. 

Źródło: portale medyczne

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.