fbpx
Przejdź do treści

Protesty – Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii , strajk kobiet,

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ograniczeń w zakresie terminacji ciąży poruszyło wiele środowisk, w tym także specjalistów zajmujących się leczeniem niepłodności. Prezentujemy stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii wobec owego orzeczenia TK.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 22.10.2020 r. ws. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w przypadkach ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu ludzkiego.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego narusza współczesne standardy opieki ginekologicznej i położniczej, a także ogranicza autonomię jednostki i naraża kobiety na ryzyko utraty zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet życia.

W opinii specjalistów nauk medycznych zgromadzonych w szeregach naszego Towarzystwa orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, którego konsekwencją będzie uporczywe podtrzymywanie przy życiu płodów, które nie mają szans na życie po porodzie lub są trwale i nieodwracalnie uszkodzone, spowoduje niewyobrażalne dodatkowe cierpienie kobiet i ich rodzin. Zagraża ich zdrowiu i przyszłej płodności, a w niektórych sytuacjach może nawet prowadzić do śmierci.

Diagnoza, że płód jest obarczony wadami, które uniemożliwią mu życie poza łonem matki jest dramatem dla kobiety, jej rodziny i leczącego ją lekarza.

Wybór, którego dokonał Trybunał swoim orzeczeniem, że ważniejsze jest życie chorego płodu od życia jego matki, nie może spotkać się z akceptacją lekarzy i członków naszego Towarzystwa.

Zwracamy także uwagę na coraz powszechniejsze nadużywanie i manipulację terminem „eugenika”, które sugeruje wielkie merytoryczne niezrozumienie tego terminu i problemu.

Właściwa droga prowadząca do realnego ograniczenia zjawiska, jakim jest przerwanie ciąży, to podejmowanie przez państwo aktywnej inicjatywy legislacyjnej i wykonawczej nakierowanej na profilaktykę zdrowia reprodukcyjnego i rzetelną edukację w zakresie świadomego planowania rodziny. Polacy winni mieć zapewniony dostęp do antykoncepcji oraz gwarancję powszechnej, równej opieki medycznej z wykorzystaniem wszystkich metod leczenia niepłodności. Decyzje prokreacyjne z pewnością ułatwi kobietom także długofalowa, mądra polityka realnego wsparcia dla matek i rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Apelujemy i oczekujemy od władz nowego zdefiniowania zapisów dotyczących zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się ciężkich i nieodwracalnych wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń́ rozwojowych u potomstwa. Nie zgadzamy się na wprowadzanie istotnych i nieuzasadnionych ograniczeń praw polskich kobiet, skazujących zarówno oboje rodziców, jak i ich dzieci na dramatyczne cierpienia i niebezpieczeństwo utraty zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii:
Prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa, Prezes Zarządu PTMRiE
Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński, Wiceprezes Zarządu PTMRiE
Dr n. med. Anna Janicka, Członek Zarządu PTMRiE
Lek. Katarzyna Kozioł, Członek Zarządu PTMRiE
Dr hab. n. biol. Joanna Liss, Członek Zarządu PTMRiE
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, Członek Zarządu PTMRiE
Dr Agnieszka Nowak, Członek Zarządu PTMRiE

Warszawa, dn. 28 października 2020 r.

Źródło: PTMRiE

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

materiał prasowy

Materiały prasowe to teksty przesyłane przez podmioty zewnętrzne do publikacji w różnych mediach, informują o wydarzeniach, osiągnięciach, bywają zaproszeniami na spotkania.