fbpx
Przejdź do treści

Program leczniczy Grupy FamiCord – przełom w wykorzystaniu własnych komórek macierzystych

Komórki macierzyste
fot.123rf

Grupa FamiCord powołuje program leczniczy wykorzystania autologicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej w leczeniu dziecięcego porażenia mózgowego. Oznacza to dostęp dla pacjentów z całej Europy do innowacyjnych terapii komórkami macierzystymi przeprowadzanych w Polsce. Pierwszym partnerem, z którym FamiCord podejmuje współpracę jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Bank komórek macierzystych

Grupa FamiCord jest największym w Europie i piątym największym bankiem komórek macierzystych na świecie. Obecnie współpracuje z ponad 1300 szpitalami na całym świecie. Od 2006 roku, czyli od początków swojego istnienia, sama grupa jak i jej podmioty w poszczególnych krajach, angażuje się i również czynnie wspiera prace zespołów badawczych nad wykorzystaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej i galarety Whartona.

Międzynarodowy program

Powołany do życia międzynarodowy program leczniczy FamiCord Group Expanded Access Protocol Cord Blood for Cerebral Palsy (Program Podań Krwi Pępowinowej dla Rozwoju Mózgu) to kolejny krok w działaniach wspierających prace lekarzy i naukowców zajmujących się wykorzystaniem działania własnych komórek macierzystych w leczeniu chorób neurologicznych oraz szansa dla dzieci dotkniętych tymi chorobami, w szczególności dziecięcym porażeniem mózgowym.

FamiCord Group Expanded Access Protocol Cord Blood for Cerebral Palsy to ukoronowanie prac nad rozwojem badań i praktycznym wykorzystaniem własnych komórek macierzystych oraz poprawy zdrowia pacjentów dotkniętych m.in. dziecięcym porażeniem mózgowym.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie w programie FamiCord

Wybór Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie na pierwszego partnera naszego programu jest nieprzypadkowy – poprzedziły go lata wspólnej pracy, badań i sukcesów, jakimi były udane podania u małych pacjentów szpitala.

Teraz wspólnie wchodzimy w kolejny etap współpracy a jej efektami będziemy mogli wkrótce podzielić się z opinią publiczną. Od ponad 30 lat wiemy, że krew pępowinowa to wizytówka medycyny XXI wieku.

Naszym zadaniem, jako banku, jest przede wszystkim zabezpieczanie jej dla naszych klientów i ich bliskich, ale też wspieranie badań i akcji edukacyjnych – mówi Tomasz Baran z należącego do Grupy FamiCord Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Zastosowanie komórek macierzystych w terapii dziecięcej

Za realizację założeń badawczych programu  FamiCord Group Expanded Access Protocol Cord Blood for Cerebral Palsy w imieniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie odpowiada dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk pionierka zastosowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej i galarety Whartona w neurologii dziecięcej. Teraz będzie jeszcze szerzej realizować program autologicznych komórek macierzystych.

Komórki macierzyste pozyskane przy porodzie stosowane są już od kilku jako źródło w procedurze medycznego eksperymentu leczniczego. Wykorzystujemy je z powodzeniem u dzieci z chorobami neurologicznymi, takimi  jak autyzm, rozszczep kręgosłupa czy mózgowe porażenie dziecięce. Mieliśmy już również kilka przypadków dzieci, u których wykorzystaliśmy autologiczna krew pępowinową. Liczymy, że teraz będziemy mogli pomóc większej liczbie dzieci, bo zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy – mówi o perspektywach programu dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk.

14-cioro dzieci wzięło udział w terapii

Do tej pory w lubelskim szpitalu do takiej innowacyjnej terapii własną krwią pępowinową przeprowadzonej z wykorzystanie komórek zgromadzonych w bankach Grup FamiCord przystąpiło już 14 małych pacjentów.

FamiCord Group ma obecnie największe w Europie doświadczenie w przekazywaniu i wykorzystywaniu zdeponowanego materiału do leczenia. Mamy również bogate doświadczenie oraz najlepsze w regionie warunki pozwalające na opracowanie materiału na potrzeby ATMP (produktów leczniczych terapii zaawansowanej).

Choroby neurologiczne

Międzynarodowe badania wykazały, że pacjenci z chorobami neurologicznymi poddani terapii z wykorzystaniem własnych komórek macierzystych uzyskali istotną poprawę samodzielności, niezależności i jakości życia. To bardzo obiecujące wyniki, ale przed nami jeszcze długa droga, by odkryć pełne spektrum możliwości krwi pępowinowej – tłumaczy dr n. med. Dariusz Boruczkowski z Grupy FamiCord

Krew pępowinową można zabezpieczyć tylko raz w życiu – podczas porodu. Pochodzące z niej komórki macierzyste mogą w przyszłości posłużyć w ratowaniu zdrowia i życia nie tylko ich właściciela, ale też jego bliskich. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są bowiem dużo bardziej „uniwersalne” w zastosowaniu.

Banki skupione w Grupie FamiCord (PBKM wraz z oddziałami w innych krajach Europy, m.in. Węgry, Turcja. Rumunia, Hiszpania, Włochy, Łotwa) zgromadził obecnie ponad 420 tysięcy porcji krwi pępowinowej, co sytuuje firmę wśród największych firm świadczących usługę rodzinnego deponowania krwi pępowinowej w Europie. Banki te dostarczyły też komórki macierzyste dla ponad 2725 pacjentów w Polsce i zagranicą.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

materiał prasowy

Materiały prasowe to teksty przesyłane przez podmioty zewnętrzne do publikacji w różnych mediach, informują o wydarzeniach, osiągnięciach, bywają zaproszeniami na spotkania.