fbpx
Przejdź do treści

Prawo do urlopu i zasiłku po poronieniu

Po poronieniu rodzice mają prawo do 56 dni urlopu i 4 tys. zasiłku. Konieczne jest spełnienie jednego warunku – zrobienie badania ultrasonograficznego.

Po poronieniu rodzice mają prawo do 56 dni urlopu i 4 tys. zasiłku.Jeśli jednak płeć nienarodzonego dziecka po poronieniu nie zostanie określona przez lekarza (organoleptycznie), konieczne jest wykonanie badania genetycznego, które ustali płeć nawet we wczesnej ciąży.

Badanie ultrasonograficzne pozwala określić płeć płodu już w 20 tygodniu ciąży. Jednak niektórym kobietom nie udaje się donosić ciąży do tego czasu. Wielu rodziców po poronieniu nie decyduje się na ustalenie płci utraconego dziecka. Dla innych zaś to niezbędne do przebycia okresu żałoby – nadaniu dziecku imienia, zorganizowaniu pogrzebu i pożegnania się z nim.

Jednak badanie pozwalające określić płeć dziecka może okazać się potrzebne także do otrzymania zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł i skorzystania z urlopu macierzyńskiego w skróconym do 56 dni wymiarze.

Płeć dziecka można sprawdzić na kilka różnych sposobów w zależności od czasu trwania ciąży. Po 16 tygodniu można to zrobić dzięki badaniu organoleptycznemu. Narządy rozrodcze widać już ok. 15 tygodnia. Jeśli jednak do poronienia doszło we wcześniejszym okresie ciąży niezbędne jest przeprowadzenie badania genetycznego. Przy takim badaniu można również określić przyczyny poronienia.

Określenie płci dziecka pozwala na uzyskanie gwarantowanych świadczeń. Kobieta, która poroni nabywa prawa do 56 dniowego urlopu macierzyńskiego, a jeśli chce pochować swoje dziecko, ma też prawo do zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł.

Aby uzyskać wymienione wyżej świadczenia, rodzice muszą posiadać akt urodzenia dziecka, do wydania którego niezbędne jest ustalenie płci dziecka. Dopiero w momencie, gdy płeć płodu jest znana i potwierdzona, rodzice otrzymują wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji dziecka i przeprowadzenia pogrzebu.

E-wersja magazynu Chcemy Być Rodzicami do kupienia tutaj!

Magda Dubrawska

Badania Prenatalne

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Magda Dubrawska

dziennikarka Chcemy Być Rodzicami, doktorantka socjologii.