fbpx
Przejdź do treści

Prace nad „Standardami procesów adopcyjnych” zakończone – jakie będą efekty?

Standardy procesów adopcyjnych

Przed kilkoma miesiącami, przez Rzecznika Praw Dziecka, powołany został Zespół do opracowania standardów procesów adopcyjnych. 13-ego października 2016 zakończył swoje prace.

– Cieszę się, że podczas prac nie zapomniano o najważniejszej z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka – dziecięcej podmiotowości – powiedział na zakończenie Marek Michalak.

Nad czym pracowano?

Efekt prac zostanie nam przedstawiony w niedługim czasie (nie podano jeszcze konkretnej daty). Jak ocenia Rzecznik: „propozycja Standardów realizacji zadań ośrodków adopcyjnych, stanie się przyczynkiem do szerokiej dyskusji o procedurze przysposobienia i zaowocuje wdrożeniem przepisów istotnych z perspektywy bezpieczeństwa, interesów i dobra dzieci”.

W dokumencie przedstawione mają być rozwiązania odnośnie pomocy dzieciom, aby znalazły kochające rodziny. Ekspertom zależy też na wsparciu kandydatów na rodziców oraz poprawie jakości działania ośrodków adopcyjnych.

W Zespole pracowali przedstawiciele władz (Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), ośrodków adopcyjnych, domów dziecka, a także fundacji.

Oby na lepsze

Miejmy nadzieję, że wnioski, które pojawią się dzięki pracy ekspertów, rzeczywiście przełożą się na lepsze funkcjonowanie systemu. Warto zaznaczyć, że jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę fakt, jak zmniejsza się liczba ośrodków adopcyjnych w naszym kraju. Jest ich obecnie około 70, a pełnią niezwykle ważne funkcje. Podobnie, jak ludzie w nich pracujący. „To praca ściśle związana z poczuciem misji. Jednocześnie to praca niezbędna, żeby adopcja miała szansę się wydarzyć, a co dopiero, żeby miała sens” – pisała niedawno na naszym portalu Magdalena Modlibowska. Wsparcie zdecydowanie jest potrzebne.

W skład Zespołu wchodzili:

1. Anna Sobiesiak – Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

2. Anna Wójcik – Kierownik WOA – filia Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu, koordynator Koalicji Ośrodków Adopcyjnych

3. Agnieszka Rękas – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka

4. Ewelina Rzeplińska- Urbanowicz – Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

5. Zofia Dłutek – Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

6. Katarzyna Napiórkowska – przedstawiciel w Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

7. Barbara Passini – Dyrektor Krajowego Ośrodka Adopcyjnego TPD w Warszawie

8. Joanna Luberadzka-Gruca – Wiceprezes Fundacji Przyjaciółka

9. Edyta Wojtasińska – Przedstawiciel Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

10. Maria Kolankiewicz – dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Kierownik Zakładu Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny, Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina w Warszawie

11. Milena Sitarska, Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Fot. Jola Lipka / Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Fot. Jola Lipka / Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Źródło: brpd.gov.pl

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Katarzyna Miłkowska

Dziennikarka, redaktorka prowadząca e-magazyn oraz portal Chcemy Być Rodzicami, absolwentka UW. Obecnie studentka V roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz była słuchaczka studiów podyplomowych Gender Studies na UW. Współautorka książki "Kobiety bez diety".