fbpx
Przejdź do treści

Poród przed 24. tygodniem ciąży. Co grozi dziecku?

wcześniaki wcześniak przedwczesny poród skutki dziecko wcześniak opieka nad wcześniakiem położna na medal

W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Göteborgu spośród dzieci urodzonych w ciąży trwającej krócej niż 24 tygodnie prawie wszystkie (96%) miały zdiagnozowane choroby. Najczęściej były to wady neuropsychiatryczne i somatyczne. Wyniki pracy naukowców zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Acta Paediatrica.

Badanie oparto na danych z krajowych rejestrów i dzienników szpitalnych dotyczących prawie każdego dziecka urodzonego w Szwecji w latach 2007-2018, przed 24. tygodniem ciąży, które przeżyło po urodzeniu minimum do pełnego terminu (40 tygodni). W sumie badaniem objęto 399 dzieci. W czasie obserwacji były one w wieku od 2 do 13 lat.

Ponad połowa potrzebuje opieki

Wśród dzieci urodzonych przed 24. tygodniem ciąży, 75 procent miało zaburzenia neuropsychiatryczne, takie jak: zaburzenia rozwojowe (40 procent), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD (30 procent) i autyzm (24%). 55% wymagało wsparcia rehabilitacyjnego.

Z kolei 88 procent miało inne zdiagnozowane inne zaburzenia, takie jak astma (63 procent) lub ograniczenie wzrostu po urodzeniu (39 procent). 17 procent miało niedowład mózgu.

Urodzenie się wyjątkowo przedwcześnie ma długofalowe reperkusje dla zdrowia. Świadomość całego społeczeństwa musi wzrosnąć, aby zapewnić wystarczające zasoby w okresie dojrzewania i w późniejszym życiu, zarządzać zachorowalnością i wspierać osoby niepełnosprawne.

– mówi profesor Ann Hellström z Akademii Sahlgrenska na Uniwersytecie w Göteborgu, główna autorka publikacji.

Coraz większa przeżywalność

W ciągu ostatnich 20 lat wskaźnik przeżywalności wśród skrajnie wcześniaków gwałtownie wzrósł, zwłaszcza urodzonych w 22. i 23. tygodniu ciąży. Tak więc dzisiejsza opieka zdrowotna może uratować życie dzieci urodzonych o ponad cztery miesiące za wcześnie. Większe przeżycie zaowocowało większą wiedzą na temat rozwoju mózgu tych dzieci oraz tego, jak wpływa to na ich funkcje poznawcze, motoryczne, słuch i wzrok.

Opublikowane badanie jest pierwszym, które w jednym ogólnokrajowym zestawie danych badawczych dostarcza wyczerpującego obrazu częstości występowania różnych diagnoz u wcześniaków.

Wyniki badania mają przysłużyć się do powstania nowych zaleceń postępowania z niedorozwiniętymi dziećmi. Dzięki nim lekarze i pracownicy służby zdrowia mają szybciej diagnozować i rozpoczynać rehabilitację wcześniaków.

Źródło: Science daily

Autor: pc

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.