Polityka prywatności

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym przygotowaliśmy szczegółową informację kto i w jakim zakresie może przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszego serwisu. Ta szczegółowa informacja nazywa się Polityka Prywatności i znajdziesz ją poniżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE , którymi posługujemy się w dalszej części tego dokumentu

RODO : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe : wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (wystarczy jeden czynnik identyfikujący lub połączenie kilku czynników). Chodzi głównie o dane zbierane w trakcie zakładania konta użytkownika, zapisu na newsletter, zakupów w sklepie, zapisu na wydarzenia organizowane przez Wydawnictwo i inne przypadki, gdy wypełniasz formularz ze swoimi danymi lub dostarczasz je do nas w inny sposób. Może też w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone w inny sposób (np. za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.)

My (Administrator):  Administratorem Twoich danych jest wydawca serwisu www.chcemybycrodzicami.pl  tj. Wydawnictwo Lepsza Strona sp. z o.o., ul. Puławska 228/73, 02 – 670 Warszawa, , KRS 0000547928, REGON 360994579, NIP 5213691203, kapitał zakładowy 50.000 PLN – wpłacony w całości;

Polityka: niniejsza „Polityka prywatności”, którą właśnie czytasz.

Serwis: to jest ten serwis (portal) internetowy, który czytasz w tej chwili czyli www.chcemybycrodzicami.pl

Użytkownik (czyli Ty): każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Jeśli czytasz nasze teksty (za co bardzo dziękujemy, jesteś naszym użytkownikiem; jeśli zaś nie czytasz tekstów, ale za to zarejestrowałaś/eś się w sklepie – też jesteś naszym Użytkownikiem)

Profilowanie : zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W związku z korzystaniem z naszego serwisu zbieramy i przetwarzamy twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania twoich danych osobowych.

DLACZEGO, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasz portal (czasem także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach:

 • w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdyż zależy nam aby nasze treści docierały do jak największej ilości zainteresowanych osób.
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, co pozwoli nam lepiej planować treści jakie Ci dostarczamy. a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów, zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING.

Twoja aktywność w serwisie, w tym twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Prowadzimy profile w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Rejestracja w serwisie

Aby utworzyć konto w serwisie (konto użytkownika), jesteś proszony/a o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail a do zakupów w sklepie internetowym (również adresu zamieszkania i numeru telefonu w celu poprawnego dostarczenia przesyłki). Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, użytkownik może podać dodatkowe dane – takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta i tym samym niemożnością np. złożenia zamówienia w sklepie.

W związku z założeniem i obsługą konta przetwarzamy twoje dane w następujących celach:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta. Pozwala nam to poprawić nasze treści, usługi, funkcjonalności.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów – na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych napisaliśmy poniżej.
 • dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób. (dzieje się to najczęściej, gdy kupujesz dla partnerki/a jakiś produkt w naszym sklepie lub gdy zapisujesz koleżankę na nasze warsztaty

Składanie zamówień

Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem twoich danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w serwisie, jednak wiele usług w sklepie możesz zamówić bez rejestracji. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne, może jednak ułatwić i przyspieszyć obsługę.

Dane osobowe są przetwarzane

 • w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Formularze kontaktowe

Skorzystanie z formularza (np. podczas zapisywania się na warsztaty, konferencje, spotkania itp.) wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu (np. zapisanie na listę osób uczestniczących w warsztacie, konferencji itp.) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na:

 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych, które są dostosowane do twoich deklarowanych preferencji;
 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych odpowiadających twojej geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do twoich zainteresowań.

Oczywiście, robimy to wszystko zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu ci treści marketingowych niezależnych od twoich preferencji (np. zwykłe banery)
 • wyświetlaniu ci treści marketingowych odpowiadających twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna) np. proponowane artykuły, które mogą cię zainteresować;
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych oceniamy twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy twoich zachowań na przyszłość. Daje to nam zwiększenie szansy, że trafią do Ciebie wyłącznie informacje, które są dla Ciebie interesujące.

Reklama standardowa

Reklama standardowa (na ogół oznacza to standardowe banery) jest to reklama niezależna od twoich preferencji. W przypadku emisji takiej reklamy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Reklama dopasowana (behawioralna)

Jest to reklama, która jest dopasowana do twoich upodobań. Może mieć ona formę klasyczną (np. banera w rożnych formach) lub tekstu. Wyświetlenie ci reklamy behawioralnej opiera się m.in. na profilowaniu, czyli wykorzystaniu twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych zarówno przez nas, jak i przez naszych zaufanych partnerów (firm, którym powierzamy dane na podstawie umowy) ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez jednoznaczną czynność. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

Newsletter

Osobom, które w odpowiednim miejscu, w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, wiadomości MMS/SMS lub drogą telefoniczną wymaga twojej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.

PLIKI COOKIES I INNE DANE EKSPLOATACYJNE

Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

 • W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie pozyskiwania i opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 • W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Używane przez Administratora narzędzia:

 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu).
 • Sales Manago – (podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych) w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu, obsługi newslettera czy niektórych innych funkcjonalności (takich jak tworzenie stron do zapisu na nasze wydarzenia czyli tzw. landing page).
 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

TWOJE PRAWA

Przysługuje ci prawo: dostępu do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi podanymi w serwisie

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych:

 • w celu marketingu bezpośredniego;
 • z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją naszych usług twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

O ile wyrazisz taką zgodę, twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych. Za każdym razem jednak musimy mieć na to Twoją zgodę, o którą poprosimy.

Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych tylko gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

DANE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w tej sprawie napisz do nas na adres: kontakt@chbr.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Lepsza Strona sp. z o.o. ul. Puławska 228/73 02-670 Warszawa

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych  obowiązują od 25 maja 2018, możemy więc na bieżąco weryfikować naszą Politykę a w razie potrzeby aktualizować. Polityka została przyjęta w Spółce i obowiązuje od 25 maja 2018 roku.