Przejdź do treści

Polacy coraz bardziej zestresowani. Jak stres wpływa na płodność?

Wpływ stresu na płodność

– Stres jest zjawiskiem powszechnym – 98 proc. respondentów deklaruje, iż odczuwa stres, w tym niemal 2 na 3 co najmniej raz w tygodniu, a 18 proc. codziennie – wynika z badania GFK Polonia.

Kobiety stresują się częściej, aż 74 proc. z nich deklaruje, że odczuwa stres przynajmniej raz w tygodniu. Codziennie stresuje się 22 proc. pań.

Wyniki mężczyzn, choć prezentują się lepiej to i tak nie można uznać ich za dobre. 60 proc. mężczyzn odczuwa stres raz w tygodniu, z tego 14 proc. czuję go każdego dnia.

Źródła stresu

Respondenci jako główne źródło stresu wskazywali przede wszystkim na: problemy finansowe, chorobę bliskiej osoby, zarządzanie budżetem rodzinnym, remont oraz obciążenie pracami domowymi. Kobiety częściej wymieniały również: chorobę dziecka, obciążenie pracami domowymi. Wielu badanych, jako czynnik stresu wymieniało także święta.
– Najczęstsze objawy stresu to długotrwałe zmęczenie, poirytowanie lub złość oraz problemy z koncentracją – ostrzegają autorzy badania GFK Polonia.

Stres a niepłodność

Stres bywa również jedną z przyczyn niepłodności. – Stres ma również swoją rolę w płodności. Bardzo często jest czynnikiem, który nie pozwala na szczęśliwe zajście w ciążę, a brak dziecka pomimo starań jest potężnym czynnikiem stresogennym – ostrzega lekarz, Filip Andrzej Dąbrowski  lekarz z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.
– Często w poradni leczenia niepłodności przyjmowane są pary, u których wykonujemy diagnostykę, wyrównujemy poziom hormonów, poprawiamy funkcję endometrium i… nic nie pomaga. W końcu zapada decyzja – in vitro. Wyznaczany jest konkretny termin, para przestaje z zegarkiem w ręku wyczekiwać dni płodnych i umawiać się na stosunek. Stres na ten czas odchodzi  ponieważ jest ustalony plan. Oboje wiedzą, że dopiero za miesiąc czy dwa rozpoczną leczenie i wtedy zdarza się, że  kobieta zachodzi w ciąże w sposób naturalny – tłumaczy ginekolog.
Więcej o roli psyche w staraniach tutaj

Autor

Magda Dubrawska

dziennikarka Chcemy Być Rodzicami, doktorantka socjologii.