fbpx
Przejdź do treści

Placówka medyczna dostępna dla wszystkich – rozmowa z Karoliną Rogowską, asystentką osoby niepełnosprawnej

asystentka osoby niepełnosprawnej
fot.Fotolia

Centrum Medyczne Angelius Provita powołało stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej. Jest to odpowiedź na szczególne potrzeby niektórych pacjentów placówki. O pracy asystentki osoby niepełnosprawnej opowiada Karolina Rogowska.

Skąd pomysł aby w Centrum Medycznym Angelius Provita powołać Asystenta Osoby Niepełnosprawnej?

Od lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Moje pierwsze doświadczenia w tym zakresie dotyczyły pracy z osobami niesłyszącymi. W chwili obecnej działam społecznie z osobami głuchoniewidomymi, czyli z osobami u których występuje jednocześnie dysfunkcja wzroku i słuchu. Pracując już od lat z osobami niepełnosprawnymi widzę jakie mają potrzeby oraz z jakimi barierami społecznymi się stykają.

Od 2015 r. pracuje Pani w biurze obsługi pacjenta w Centrum Medycznym Angelius Provita. Jakie w praktyce najczęstsze problemy zgłaszają osoby niepełnosprawne korzystające z placówek medycznych?

W placówkach medycznych brakuje wykwalifikowanego tłumacza jezyka migowego co skutkuje brakiem odpowiedniej komunikacji na linii pacjent-lekarz , pracownik medyczny . Pacjent na wizycie oraz w ciągu całego procesu leczenia odczuwa brak pełnej informacji na temat swojego stanu zdrowia. Jest to również wynikiem niedostatecznego przeszkolenia pracowników tych placówek w  np. zakresie posługiwania się językiem migowym.

Jakie kroki placówka, w której Pani pracuje podjęła aby ułatwić życie niepełnosprawnym?

Jako osoba pracująca z osobami niepełnosprawnymi i znająca ich problemy wyszłam z propozycją utworzenia stanowiska Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do naszej placówki oraz  komunikację z lekarzami i personelem medycznym.

Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, gdzie osoby niesłyszące mogą za pośrednictwem sms umówić się na wizytę oraz dopytać o inne szczegóły związane z jej organizacją. Istnieje również specjalny adres e-mail na który osoby niesłyszące jak i niewidome mogą kierować swoje zapytania.

Oprócz tego większość naszych gabinetów ulokowaliśmy na parterze i usunęliśmy z drzwi progi, które uniemożliwiają wjazd wózkiem. Posiadamy windy, którymi osoby niepełnosprawne mogą dostać się na wyższe piętra; posiadamy wyświetlacze przy gabinetach, które są ułatwieniem dla osób z dysfunkcją słuchu;
posiadamy elektryczny fotel ginekologiczny z możliwością obniżenia dla Pań poruszających się na wózkach.

Dzięki temu zarówno osoby głuche oraz osoby niewidome i poruszające się na wózku mają łatwiejszy dostęp do naszej placówki oraz czują się swobodniej.

Czy ma Pani informacje czy tego typu stanowisko utworzone jest w innych placówkach?

Nie mam informacji na ten temat.  Odnosząc się do raportu Fundacji Kulawa  z 2018 r. można wysunąć wniosek, iż tego typu stanowisko jest potrzebne i ułatwia dostęp zwłaszcza kobietom na wózkach w dostępie do gabinetów ginekologicznych. Mam nadzieję, iż inne placówki będą brały z nas przykład.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Ekspert

Karolina Rogowska

Tłumacz Polskiego Języka Migowego (PJM), Tłumacz-Przewodnik dla osób Głuchoniewidomych, a także nauczyciel języka migowego. Działa społecznie m.in. w  Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym, gdzie pełni stanowisko koordynatora wolontariatu, a także  w Śląskiej Fundacji Pomocy Głuchoniewidomym, w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Były urzędnik państwowy, od 2015 r. zatrudniona w Centrum Medycznym Angelius w Biurze Obsługi pacjenta,  obecnie pracownik administracyjny.
Interesuje się kulturą i językiem włoskim. Jej pasją jest język migowy i pomoc osobom niepełnosprawnym. Uwielbia także teatr i dobrą literaturę.

Autor

materiał prasowy

Materiały prasowe to teksty przesyłane przez podmioty zewnętrzne do publikacji w różnych mediach, informują o wydarzeniach, osiągnięciach, bywają zaproszeniami na spotkania.