fbpx
Przejdź do treści

Ostatnie formalności przy adopcji

Przy składaniu dokumentów ważna jest terminowość – pixabay.com

Zanim dziecko ostatecznie stanie się członkiem rodziny adopcyjnej, jego nowi rodzice muszą dopełnić kilku formalności. Warto się z nimi zawczasu zapoznać.

Rodzice, którzy zdecydują się zaopiekować dzieckiem, muszą najpierw poinformować o tym ośrodek adopcyjny, a w następnej kolejności – sąd opiekuńczy. W tym celu należy wypełnić tzw. wniosek o przysposobienie i złożyć go w sądzie opiekuńczym (czyli rejonowym), w wydziale rodziny i nieletnich. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Najczęściej składa się on z kilku elementów:

  1. Wniosku o adopcję pełną dziecka wraz z załącznikami, do których należą m.in. zaświadczenie o dochodach, odpis aktu małżeństwa, zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia i niekaralności. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne.
  2. Wniosku o ustalenie osobistej styczności, czyli tzw. preadopcję. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy sąd opiekuńczy wyda postanowienie o styczności, określające sposób i okres osobistego kontaktu przyszłych rodziców z dzieckiem. Kandydaci zabierają je do swojego domu, dzięki czemu mogą wzajemnie się poznać i stworzyć głębszą więź. W tym czasie rodzinę odwiedzają pracownicy ośrodka, którzy zajmują się daną parą, oraz kurator sądowy. Sporządzają sprawozdania z przebiegu opieki nad dzieckiem, które następnie trafiają do sądu. On z kolei wyznacza rozprawę i na niej orzeka o adopcji. Preadopcja jest obligatoryjna w przypadku adopcji międzynarodowych.
  3. Postulatu o sporządzenie nowego aktu urodzenia dla adoptowanego dziecka z danymi rodziców adopcyjnych.
  4. Wskazania, czy imię dziecka adopcyjnego ma zostać zmienione (to zależy od decyzji rodziców adopcyjnych).

Ostatnie formalności przy adopcji

Rozprawa, po której sąd orzeka o adopcji, odbywa się w obecności wnioskodawców oraz prawnego opiekuna dziecka. Rodzice biologiczni nie są na niej obecni, o ile zrzekli się praw do dziecka.

Sąd zapoznaje się z opinią kwalifikacyjną z ośrodka adopcyjnego, świadectwem ukończenia szkolenia, sprawozdaniem z ośrodka adopcyjnego i wywiadem przeprowadzonym w domu rodziców adopcyjnych przez kuratora w czasie preadopcji.

W trakcie rozprawy sąd zwykle zadaje rodzicom adopcyjnym pytania o m.in. o motywację ich decyzji. Orzeczenie sądu uprawomocnia się po 21 dniach kalendarzowych – po tym czasie kandydaci stają się pełnoprawnymi rodzicami adopcyjnymi dziecka.

Akt urodzenia

Postanowienie sądu należy odebrać osobiście w sekretariacie sądu. Egzemplarz tego dokumentu trafia także do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wystawia się na jego podstawie nowy akt urodzenia dziecka, zawierający jego nowe imię, nazwisko oraz dane rodziców adopcyjnych.

Akt można odebrać osobiście lub listownie – w tym celu należy skontaktować się z USC. Następnie akt trzeba dostarczyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta lub Gminy po to, aby zameldować nowego członka rodziny. Po dopełnieniu tej formalności dziecko otrzymuje nowy numer PESEL. W dalszej kolejności należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, np. u pracodawcy lub bezpośrednio w ZUS.

Urlopy rodzicielskie

Pracownikowi, który przyjął dziecko, przysługuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar zależy od liczby przyjętych jednocześnie dzieci – w przypadku jednego wynosi 20 tygodni.

Adoptujący pracownik ma także prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; w przypadku jednego dziecka pracownikowi przysługuje dodatkowe 6 tygodni. Bezpośrednio po wykorzystaniu tych urlopów pracownik ma prawo do kolejnego, rodzicielskiego, w wymiarze 26 tygodni.

Liczba przyjętych dzieci nie ma wpływu na ten okres. Wszystkie przywileje i ochrona zatrudnienia są identyczne jak w przypadku urlopu macierzyńskiego.

W przypadku adopcji urlop na warunkach macierzyńskiego przysługuje jednak nie dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Innymi słowy, wszystkie wspomniane urlopy należy wykorzystać zanim dziecko skończy 7 lat; w praktyce tylko adopcja dziecka, które nie ukończyło 6 lat, pozwala na wykorzystanie wszystkich urlopów. Jeśli jednak pracownik przyjął dziecko tuż przed jego 7 urodzinami, ma zagwarantowane prawo do urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze 9 tygodni. Co ważne, urlop na warunkach macierzyńskiego przysługuje matce adopcyjnej od chwili przyjęcia dziecka na wychowanie – zaczyna się więc równocześnie z okresem preadopcji. Zaświadczenie o prawie do urlopu macierzyńskiego jest wydawane w ośrodku adopcyjnym. Należy je złożyć w miejscu pracy wraz z załączonym postanowieniem sądu o przyznaniu prawa do opieki nad dzieckiem. Biologiczne dane dziecka nie powinny figurować w tym postanowieniu (zwykle wymazuje je pracownik ośrodka). Nowe dane dziecka, wraz z numerem PESEL, rodzice uzupełniają u pracodawcy.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.