fbpx
Przejdź do treści

Nowe becikowe: 12 tysięcy na dziecko!

Studenci, rolnicy, bezrobotni i pracujący na umowie o dzieło po urodzeniu dziecka mogą otrzymać nawet 12 tysięcy złotych w ciągu roku. Takie są założenia nowego świadczenia rodzicielskiego.

Wraz z początkiem bieżącego roku obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadza ona możliwość ubiegania się o nowe świadczenie rodzicielskie. Zgodnie z nim rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego, mogą otrzymywać tysiąc złotych miesięcznie przez dwanaście miesięcy. Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Nie jest ono przeznaczone jedynie dla rodziców biologicznych, przysługuje nie tylko rodzicom, również matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi dziecka, rodzinie adopcyjnej oraz rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza. Prawo do zasiłku przysługuje również osobie, która przysposobiła dziecko przed ukończeniem 7 roku życia. Mogą to być studenci, bezrobotni (bez względu na to czy widnieją w spisie bezrobotnych w Urzędzie Pracy) lub osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych. O świadczenie mogą się starać również opłacający KRUS, którzy nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie, niezależnie od dochodów wynosi 1 tys. zł miesięcznie netto. Pobierać je można przez rok (52 tygodnie), w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej  nawet 71 tygodni.  Wniosek o przyznanie świadczenia można odebrać w urzędzie miasta, w centrum świadczeń lub pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Każdy rodzic po świadczenie może zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od momentu porodu. Złożenie wniosku w późniejszym terminie będzie oznaczało, że świadczenie będzie mu przysługiwało od chwili złożenia wniosku. 

E-wersja magazynu Chcemy Być Rodzicami do kupienia tutaj!

Magda Dubrawska

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.