fbpx
Przejdź do treści

Nielegalne adopcje będą karane – Prezydent podpisał ustawę

W Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi – fot.123rf

Prezydent podpisał ustawę, która umożliwi zwalczanie procederu oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji. Karalne staje się zarówno oddanie, jak i przyjęcie dziecka do adopcji, jeżeli wiążą się z tym korzyści majątkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że według szacunkowych ocen, w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi, przy około 3 tys. legalnych adopcji. Część dzieci nielegalną drogą trafia za granicę. Nowelizacja ma na celu penalizację nielegalnych lub przeprowadzonych z obejściem prawa adopcji dzieci. 

16 października 2019 r. jednogłośnie została uchwalona przez Sejm Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Karalne staje się zarówno oddanie dziecka do adopcji przez osobę, której przysługuje nad nim władza rodzicielska (art. 211a § 2 k.k.), jak i przyjęcie dziecka do adopcji przez osobę, od której to dziecko nie pochodzi, niebędącej jego biologicznym rodzicem (art. 211a § 3 k.k.), jeżeli osoba ta czyni to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej przy jednoczesnym zatajeniu tego faktu przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie, albo czyni to z pominięciem postępowania o przysposobienie.

5 lat więzienia za nielegalną adopcje

To oznacza, że karę poniesie zarówno matka, która zgodzi się na adopcję z pominięciem odpowiedniego postępowania sądowego (np. poprzez fałszywe wskazanie ojcostwa), jak i osoba czy osoby, które przyjmą dziecko. Mogą oni trafić nawet na 5 lat do więzienia.

Ustawa wprowadza na potrzeby prawa karnego, w art. 115 k.k. definicję legalną terminu „adopcja”. Pojęcie „adopcji” zostało zdefiniowane jako „nabycie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez inną osobę niż ta, od której dziecko pochodzi”. 

Źródło: sejm.gov.pl ; e-prawnik.pl ; gazetaprawna.pl ; rp.pl

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Alina Windyga-Łapińska

Redaktorka portalu Chcemy Być Rodzicami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat przepracowała w dziale HR zagranicznych firm produkcyjnych, podczas urlopu macierzyńskiego rozpoczęła przygodę z dziennikarstwem i social mediami.