fbpx
Przejdź do treści

Marek Jurek w obronie życia i zdrowia dzieci poczętych in vitro!

Do Sejmu trafił projekt ustawy pt. w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro” został złożony po raz pierwszy, choć nawiązuje do projektu. Co ma na celu i do czego prowadzi opowiedział nam Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego i Prezes Prawicy Rzeczypospolitej.

Projekt ustawy trafił do Sejmu kolejny raz, czy tym razem ma szansę zostać przegłosowany?

Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego i Prezes Prawicy Rzeczypospolitej: Projekt ustawy „w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro” został złożony po raz pierwszy, choć nawiązuje do projektu „Rezolucji wzywającej wszystkie władze publiczne do podejmowania konkretnych działań w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro”, który przez trzy lata nie doczekał się w poprzedniej kadencji rozpatrzenia, mimo, że został skierowany do pierwszego czytania przez Marszałka Sejmu.

Czy ustawa faktycznie będzie broniła życia?

Ochrona życia dzieci poczętych pozaustrojowo to jest jej najważniejszy cel. Nie możemy przecież ignorować polskiego dorobku prawnego w zakresie ochrony prawa do życia. Polskie prawo nie czyni różnicy między dzieckiem poczętym naturalnie i pozaustrojowo, tymczasem ustawa in vitro była przygotowywana tak, jakby jej w ogóle nie dotyczył żaden przepis i żadna norma obowiązującego prawa. Co więcej, w poprzedniej kadencji i władza, i opozycja postanowiły nie reagować na łamanie prawa w laboratoriach in vitro, czego konkretnym efektem było między innymi przetrzymanie w zamrażarce sejmowej, bez rozpatrzenia, Rezolucji wzywającej władze publiczne do reakcji na to bezprawie.

Czy w efekcie nie doprowadzi do zakazu in vitro?

Ustawa jest nowelą ustawy in vitro i włącza ją w kontekst polskiego prawa. Wskazuje na odpowiedzialność związaną z poczęciem dziecka tą drogą. Dramatyczną manifestacją faktu, że dziecko ma od pierwszego momentu życia, nawet poza łonem matki, swą osobową tożsamość – był przypadek dziecka w Szczecinie, urodzonego nie przez swoją matkę. Dowiedzieliśmy się o jego prawach wskutek „pomyłki in vitro”, ale to tylko powinno uświadomić nam, że to dziecko prawo do życia miałoby niezależnie od tego, czy zostałoby implantowane do łona matki albo – uznane za „nadliczbowe”.

Czy transfery zamrożonych zarodków będą niemożliwe?

Medycyna nie może traktować człowieka przedmiotowo. To norma zdrowego rozsądku i art. 39 Konstytucji. Sejm RP już dziesięć lat temu  (w uchwale „w sprawie finansowania badań nad ludzkimi embrionami i zarodkowymi komórkami macierzystymi”) wyraźnie stwierdził, że „instrumentalne wykorzystywanie ciała ludzkiego i niszczenie życia poczętego jest drastycznym naruszeniem praw człowieka. Nie można go usprawiedliwić żadnymi okolicznościami i należy tych praktyk zaniechać, niezależnie od intencji, dla których są podejmowane” i że praktyki takie „są niezgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego interpretującego art. 38 Konstytucji, naruszają art. 157a Kodeksu karnego przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego, a także są niedopuszczalne w świetle art. 45 ust. 2 i 3 Kodeksu etyki lekarskiej”.

Czy w efekcie Polki przestaną szanować prawo i nie zaczną wyjeżdżać za granicę, aby wykonać in vitro?

Rzeczpospolita, prawo, społeczeństwo obywatelskie nie jest i nie może być wszechwładne. Natomiast oczywiście odpowiedzialność zawsze nakazuje szukać rozwiązania każdego problemu, który powstaje, i dobrze, że Państwo na to wskazujecie. Kwestie bioetyczne mają wymiar międzynarodowy, są częścią problematyki praw człowieka. Polska powinna bronić prawa do życia również w wymiarze międzynarodowym. A kwestie praktyczne to również zadanie dla bieżącej współpracy prawnej z innymi krajami.

Magda Dubrawska

Zdjęcie pochodzi z oficjalnego FP Marka Jurka

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.