fbpx
Przejdź do treści

Leki in vitro nadal refundowane!

Decyzją Ministra Zdrowia rządowy program in vitro zostanie zakończony w połowie bieżącego roku. Od czerwca za zabieg zapłodnienia pozaustrojowego Polki będą musiały zapłacić z własnej kieszeni. Inaczej będzie z lekami wykorzystywanymi przy in vitro.

Zabieg a leki

W związku z pytaniami, jakie do nas nadsyłaliście, postanowiliśmy sprawdzić, jak wygaszenie programu in vitro wpłynęło na refundację leków stosowanych przy nich. Konieczne jest rozróżnienie. W oficjalnym  komunikacie dla Chcemy Być Rodzicami, ministerstwo zdrowia tłumaczy – „(…) refundacja leków oraz program polityki zdrowotnej, są to dwie niezależne od siebie sprawy. Program polityki zdrowotnej nie reguluje kwestii związanych z refundacją leków. Kwestie związane z zasadami podejmowania decyzji o objęciu refundacją leków, zasadami finansowania leków i kryteriami finansowania leków objętych decyzją o refundacji reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)”

Leki dla wszystkich

Jak wynika z komunikatu resortu zdrowia z refundowanych leków mogą skorzystać wszystkie panie, które poddały się in vitro – nieważne czy opłaconego z budżetu państwa, czy z własnej kieszeni. „Z leków objętych refundacją mogą obecnie korzystać także pacjentki, które nie są uczestniczkami omawianego programu polityki zdrowotnej. Wszystkie leki wskazane w treści obwieszczenia refundacyjnego są bowiem dostępne dla pacjentek spełniających kryteria zawarte we wskazaniu refundacyjnym. Wskazanie refundacyjne zaś nie zawiera kryterium, które jest ściśle powiązane z udziałem w programie polityki zdrowotnej” – czytamy w odpowiedzi z ministerstwa.

Lista leków

Poniżej prezentujemy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. Refundacją są objęte produkty, które mogą być stosowane w procedurach wspomaganego rozrodu:

Leki będą refundowane do czasu obowiązywania decyzji administracyjnych.

Zostawcie leki

Refundacja części leków stosowanych przy in vitro upływa wraz z finansowaniem samego zabiegu. Jednak do ministerstwa zdrowia wpłynęły wnioski o utrzymanie ich. – „(…) podmioty odpowiedzialne złożyły wnioski o przedłużenie refundacji dla produktów leczniczych, którym termin obowiązywania decyzji administracyjnej upływa w czerwcu 2016 r. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie negocjacji pomiędzy przedstawicielami Wnioskodawcy oraz Zespołem Negocjacyjnym Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna w drodze uchwały przekaże swoje stanowisko Ministrowi Zdrowia. Tym samym zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii przez Ministra Zdrowia będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z całością materiału w sprawie. W oparciu o  art. 12 ustawy o refundacji, Minister Zdrowia zajmie stanowisko wydając pozytywną lub negatywną decyzję administracyjną w zakresie objęcia refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu przedmiotowych leków” – Milena Kruszewska, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Magda Dubrawska

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.