fbpx
Przejdź do treści

Tylko Kościół Katolicki nie chce in vitro

Poza Kościołem Katolicki, wszystkie inne religie monoteistyczne i inne Kościoły Chrześcijańskie dopuszczają in vitro jako metodę leczenia niepłodności.

Kościół Katolicki zakazuje stosowania technik rozrodu wspomaganego medycznie. Zakaz ten został ujęty m.in. w encyklice Jana Pawła II „Evangelium Vitae” oraz instrukcjach Kongregacji ds. Nauki i Wiary „Donum Vitae” i „Dignitas Personae” BXVI.

Mocarny

W Polsce pozycja Kościoła Katolickiego jest na tyle silna, że ma faktyczne przełożenie na nastroje społeczne i decyzje polityczne. Tak więc przeciwnicy in vitro zapłodnienia pozaustrojowego nie uznają za metodę leczenia niezamierzonej bezdzietności, ponieważ nie eliminuje jej przyczyny.

Bóg chce in vitro (wywiad z prof. Janem Hartmanem) czytaj tutaj…

Nieprzejednany

Kościół dopuszcza złożenie nasienia tylko w pochwie. Takie stanowisko wyklucza możliwość badania nasienia oraz jego wykorzystanie w leczeniu niepłodności. Nierozerwalność  aktu płciowego z rozrodem eliminuje możliwość sztucznego zapłodnienia.  Zaś zagwarantowanie godności ludzkiej od momentu poczęcia eliminuje możliwość diagnostyki preimplantacyjnej oraz tworzenia zarodków nadliczbowych.

Tekst powstał na podstawie wykładu prof. Leszka Pawelczyka wygłoszonego podczas kongresu Nasza Ginekologia 2016.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Magda Dubrawska

dziennikarka Chcemy Być Rodzicami, doktorantka socjologii.