fbpx
Przejdź do treści

Korzyści kliniczne poklatkowej oceny rozwoju zarodków

poklatkowa ocena rozwoju zarodków
Zastosowanie systemu TLM umożliwia nieinwazyjną ocenę kolejnych podziałów zarodka bez zakłócania optymalnych warunków jego rozwoju. – fot. 123rf

Rozwój zarodków w warunkach in vitro oraz właściwa ich ocena to jedne z najważniejszych etapów programu zapłodnienia pozaustrojowego wpływających na powodzenie leczenia. W metodzie klasycznej zarodki ocenia się pod mikroskopem raz dziennie w określonych punktach czasowych na podstawie poszczególnych cech morfologicznych. Jakie są wady tej metody i jaką mamy alternatywę?

Podczas oceny zarodki mogą być eksponowane na zmianę krytycznych parametrów hodowlanych, gdyż odbywa się ona poza kontrolowanym środowiskiem inkubatora. Innym ograniczeniem statycznej oceny klasycznej jest brak informacji na temat dynamicznie zmieniającej się morfologii zarodka pomiędzy określonymi punktami czasowymi. Zaobserwowanie tych zmian możliwe jest poprzez zastosowanie poklatkowej oceny (ang. time-lapse monitoring – TLM) dzięki nowoczesnym inkubatorom ze zintegrowanym systemem kamer. Rozwój zarodka rejestrowany jest w różnych płaszczyznach ostrości co 10 minut, w wyniku czego podczas 5-dniowej obserwacji wykonywanych jest ok. 1000 zdjęć każdemu zarodkowi w porównaniu do jedynie 5 statycznych obserwacji pod mikroskopem.

Zalety poklatkowej oceny

Zastosowanie systemu TLM umożliwia nieinwazyjną ocenę kolejnych podziałów zarodka bez zakłócania optymalnych warunków jego rozwoju. Zarodki podczas oceny pozostają w inkubatorze, który charakteryzuje się większą stabilnością warunków hodowlanych w porównaniu do inkubatorów standardowych. Precyzyjne określenie czasów podziału pozwala oszacować parametry kinetyczne będące obok cech morfologicznych dodatkowym markerem oceny. W wielu badaniach określono parametry kinetyczne przewidujące potencjał implantacyjny zarodka. Zastosowanie określonych zakresów referencyjnych w praktyce klinicznej umożliwia nie tylko rozróżnienie zarodków o odmiennym potencjale, ale również prawidłowych morfologicznie zarodków wykazujących duże prawdopodobieństwo zahamowania swojego rozwoju.

TLM umożliwia ponadto zaobserwowanie nieprawidłowości, które mogłyby być pominięte w ocenie klasycznej. Oszacowano, że dzięki tej nowej technologii możliwe jest zidentyfikowanie dodatkowych 70% zarodków wykazujących cechy wielojądrowości, a zaburzenia w procesie bruzdkowania takie jak podział wsteczny czy trójbiegunowy nie mogą zostać zaobserwowane w ocenie klasycznej. Zarodki wykazujące takie nieprawidłowości charakteryzują się zaburzeniami chromosomowymi mogącymi zmniejszać szansę na uzyskanie ciąży.

Stabilne warunki hodowli, a także dodatkowe markery oceny potencjału rozwojowego zarodków wg niektórych badań mogą zwiększać szanse na implantację, zmniejszać ryzyko poronienia, czy skracać czas oczekiwania na ciążę. Według innych różnice we wskaźnikach klinicznych są nieistotne. Zarówno jakość dowodów faworyzujących stosowanie TLM, jak i sprzecznych doniesień jest umiarkowana do niskiej z powodu niespójności w analizowanych badaniach. Oznacza to, że potrzebne są dalsze prace, które dostarczą dowodów wysokiej jakości potwierdzających użyteczność kliniczną. Choć wstępne wyniki są obiecujące, to wciąż jest zbyt wcześnie na wyciągnięcie właściwych wniosków.

Logo FertiMedica

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!
Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.