fbpx
Przejdź do treści

Kobiety w ciąży silniej odbierają muzykę

Ciało w ciąży jest o wiele bardziej wrażliwe na bodźce pochodzące z otoczenia.

Nowe badania pokazują, że również muzyka jest silniej odbierana przez przyszłe mamy, powodując m.in. większe zmiany w ciśnieniu krwi.

Naukowcy z Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences w Niemczech są zdania, że muzyka w normalnych warunkach może wpływać na ciśnienie krwi, bicie serca, oddychanie, a nawet temperaturę ciała.

Badanie polegało na tym, że naukowcy, prowadzeni przez dr. Toma Fritza, puszczali badanym sekwencje muzyczne trwające maksymalnie 30 sekund.

Zespół zmodyfikował te fragmenty poprzez puszczanie ich od tyłu lub dodawanie do nich dysonansów, zakłócając oryginalne utwory instrumentalne i czyniąc je mniej przyjemne w odbiorze.

Wyniki pokazały, że kobiety w ciąży oceniły miłą muzykę jako bardziej przyjemną, a popsutą jako bardziej nieprzyjemną, niż pozostałe panie. Dodatkowo, u ciężarnych, reakcja ciśnienia krwi w odpwowiedzi na muzykę była silniejsza.

Źródło: www.medicalnewstoday.com

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Marlena Jaszczak

absolwentka SWPS, kobieta o wielu talentach.