fbpx
Przejdź do treści

In vitro dofinansowane na Mazowszu

Jeśli zabieg się nie powiedzie, kolejne dwie próby również zostaną objęte dofinansowaniem. – pixabay.com

Władze Mazowsza wygospodarowały 600 tys. zł na dofinansowanie programu in vitro w tym roku i po 2 miliony zł w trzech kolejnych latach. Korzystające z niego pary mogą liczyć na 6 tys. zł dopłaty do procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Jeśli zabieg się nie powiedzie, kolejne dwie próby również zostaną objęte dofinansowaniem. Zważywszy na to, że koszt każdej z nich to co najmniej 8 tys. zł, będzie to duże wsparcie dla par starających się o dziecko.

Aby wziąć udział w programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców woj. mazowieckiego, trzeba spełniać określone kryteria.

Dofinansowanie do in vitro 2019 – kryteria

 1. Kobieta i mężczyzna muszą mieć skończone co najmniej 20 lat;
 2. Muszą mieszkać na terenie woj. mazowieckiego co najmniej przez rok, zanim zgłoszą się do programu;
 3. Muszą podpisać zgodę na udział w programie, jak również zaświadczenie, że nie korzystają (i nie korzystali na przestrzeni ostatnich 3 lat) z programu o podobnym charakterze, czyli zapewniającym dofinansowanie do zabiegu in vitro ze środków publicznych;
 4. Ponadto osoby aplikujące do programu muszą przedstawić dokumentację medyczną poświadczającą ich niepłodność, a także wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego. Ważne, aby zrobiły to w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do programu.

Niepłodność kobieca

Wspomniana w punkcie 4 dokumentacja musi zaświadczać o wystąpieniu przynajmniej jednej z wymienionych poniżej przyczyn niepłodności. W przypadku kobiet są to:

– trwałe uszkodzenie jajowodów;

– dyskwalifikacja z leczenia operacyjnego;

– upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zlecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę zajścia w ciążę (np. nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety przekraczający 35 lat, endoemtrioza, zaburzenia jajeczkowania);

– niepłodność idiopatyczna, jeżeli trwa dłużej niż 2 lata, a kobieta ma mniej niż 35 lat LUB jeśli trwa dłużej niż rok, a kobieta ma więcej niż 35 lat;

– endometrioza: I i II stopnia (wówczas obowiązują te same kryteria, co przy niepłodności idiopatycznej) bądź III i IV stopnia (te same kryteria, co przy upośledzonej funkcji jajowodów);

– zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu;

– nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli;

Niepłodność męska

Dofinansowanie otrzymają także te pary, w przypadku których występuje niepłodność męska. Fundusze zostaną im przyznane, o ile:

– całkowita liczba plemników ruchomych wynosi mniej niż 1 mln (wskazane ICSI);

– liczba plemników ruchomych wynosi od 1 mln do 10 mln, a niepłodność trwa dłużej niż 2 lata;

– jeżeli liczba plemników przekracza 10 mln, obowiązują te same wskazania, co przy niepłodności idiopatycznej.

Aby skorzystać z programu dofinansowania zabiegu in vitro na terenie woj. mazowieckiego, trzeba spełnić punkty 1 – 4 oraz złożyć dokumentację medyczną poświadczającą występowanie jednej z wymienionych przyczyn niepłodności.

Jednocześnie Urząd Mazowiecki w Warszawie wymienia kilka czynników, które uniemożliwiają skorzystanie z programu:

 1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
 2. nieodpowiednią odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 3. nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 5. brak macicy

Prognozy

Urzędnicy szacują, że budżet programu umożliwi przeprowadzenie 1098 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla 366 par. Założono, że każda z nich skorzysta z dopłaty trzykrotnie. Ponadto część pieniędzy zostanie przeznaczona na odrębny program mnożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej – w tym przypadku jednorazowe dofinansowanie wyniesie maksymalnie 3600 zł. Ubiegająca się o nie kobieta musi spełniać 3 warunki:

 1. Mieszkać na terenie woj. mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na jego terenie w rozumieniu kodeksu cywilnego
 2. Przedstawić pisemną zgodę na udział w programie mnożenia komórek jajowych oraz podpisać oświadczenie, że nie uczestniczy w podobnym projekcie, finansowanym ze środków publicznych;
 3. Przedstawić dokumentację medyczną poświadczającą, iż choruje na nowotwór lub inną chorobę wymagającą zastosowania terapii gonadotoksycznej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozwoju i Embriologii szacuje, że niepłodność dotyczy od 10% do 16% par, czyli ok. 1.35 – 1.5 mln. Z tej liczby jedynie 50% decyduje się na podjęcie leczenia, które w niektórych przypadkach polega na zastosowaniu procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Zapotrzebowanie na tego typu zabiegi wynosi w Polsce od 23 do 25 tys. rocznie. Dofinansowanie przyznane mieszkańcom woj. mazowieckiego sprawi, że in vitro stanie się dla nich łatwiej dostępne.

Do tej pory nie ogłoszono, w których klinikach będzie realizowany program leczenia niepłodności metodą in vitro.

Na postawie: mazovia.pl, wyborcza.pl

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Bartosz Jaster

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat i badacz historii, miłośnik literatury faktu. Członek Fundacji Rozszczepowe Marzenia, niosącej pomoc dzieciom z wadami wrodzonymi.