fbpx
Przejdź do treści

ESHRE: Dzięki in vitro na świat przyszło już 6,5 miliona dzieci!

dzieci z in vitro na świecie

Zakończył się 32. Kongres ESHRE. Poza solidną dawką wiedzy, najnowszymi badaniami i wnioskami z burzliwych dyskusji przedstawione zostały statystki dotyczące urodzeń dzieci, dzięki rozrodowi wspomaganemu.

Europejski Monitoring IVF pod pieczą ESHRE (EIM) przedstawiło wstępne statystyki z 2013 roku.  Wykonano wtedy 680 tys. cyklu w 1144 ośrodkach in vitro, dzięki czemu rodziło się 143 tys. dzieci. Przewodniczący EIM, Carlos Calhaz-Jorge, że liczba ta wzrosła o 7 proc. względem 2012 roku, a tendencja wzrostu utrzymuje się od kilku lat. Dobrze udokumentowane trendy dotyczące IVF i ICSI widoczne są od kilu lat. Utrzymały się również w 2013 roku, na w miarę stałym poziomem poszczególnych metod leczenia i jego skuteczności. Na stałym poziomie utrzymuje się również liczebna przewaga ICSI nad klasycznym IVF. Pierwsze nadal stanowi ponad 2/3 wszystkich procedur. Zdaniem Calhaz-Jorge jest to efekt “mody”, a nie istniejących wskazań czy podłoża patologii. David Amanson, który prezentował w tej samej sesji wyniki dotyczące całego świata, wskazał, że jest to nie tylko europejski, ale także światowy trend. Jednakże różnice pomiędzy krajami są znaczne, np. na Bliskim Wschodzie wykonuje się prawie wyłącznie ICSI. Edytor Hans Evers, po publikacji światowych wyników za 2010 w majowym numerze Human Reproduction, wyraził swoje zaniepokojenie mówiąc “Znaczna część pacjentek, które zaszły w ciążę dzięki ICSI, zaszłaby w nią również przy zastosowaniu klasycznego IVF.” Tak European IVF Monitoring (EIM), jak i dane światowe wskazują na nieznacznie niższą całkowitą skuteczność ICSI niż IVF.

Źródło: Focus on reproduction

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Magda Dubrawska

dziennikarka Chcemy Być Rodzicami, doktorantka socjologii.