fbpx
Przejdź do treści

Dialog i więź z dzieckiem prenatalnym – ,,Lekko w ciąży” okiem położnej

lekko w ciąży

Psychologia prenatalna to dział nauki, który zajmuje się rozwojem psychicznym dziecka w okresie prenatalnym, wpływem matki, jej emocji i przeżyć z okresu ciąży, na rozwój dziecka. Psychologia ta zakłada, że okres prenatalny to ważny czas w kształtowaniu emocjonalności i osobowości dziecka.

To, jakie matka przeżywa emocje, znajduje odzwierciedlenie w procesach neurohormonalnych. Informacja dociera do dziecka w postaci hormonów zadowolenia bądź stresu – jest ono niejako zanurzone w substancjach hormonalnych, takich jak endorfiny czy katecholaminy (hormony stresu).

Dlatego tak istotnym elementem opieki okołoporodowej (poza opieką medyczną) jest kształtowanie kultury dialogu prenatalnego adekwatnego do kompetencji dziecka w łonie matki. Dialog prenatalny jest jedną z form budowania więzi prenatalnej, która wspiera przedurodzeniową relację między matką a dzieckiem. Przekłada się ona na poród i macierzyństwo, a stosunek matki do poczętego dziecka ma również wpływ na jego późniejszy rozwój. Nawiązanie więzi emocjonalnej z dzieckiem jest jednym z najważniejszych zadań okresu ciąży.

Więź emocjonalna z dzieckiem to relacja, która tworzy się w okresie ciąży i składa się z trzech elementów: traktowania płodu jako odrębnej istoty, przypisywania mu określonych kompetencji i cech, próby nawiązania interakcji z dzieckiem.

Kształtowanie się więzi emocjonalnej z dzieckiem jest więc procesem, u którego podstaw leży stopniowe tworzenie obrazu dziecka jako odrębnej istoty, wyposażonej w indywidualne cechy, z którą łączą rodziców określone uczucia i z którą można nawiązać kontakt.

Ważnym elementem dialogu, a tym samym budowania więzi z dzieckiem, jest dostrzeżenie, że dziecko prenatalne jest jednostką odrębną od matki. Mimo że rozwija się w jej organizmie i jest od niej ściśle zależne, stanowi odrębną całość. Istotne jest także nadawanie dziecku pewnych właściwości i próba dostrzeżenia jego indywidualnych cech, np. tendencji do ruchliwości, a czasami nadawanie wyobrażonych cech osobowości. Najważniejsze jednak w dialogu prenatalnym jest nawiązywanie kontaktu z dzieckiem adekwatnie do kompetencji nabywanych przez nie w toku rozwoju. Warto pozwolić sobie na interakcję z dzieckiem przez: dotykanie brzucha, masowanie, mówienie do dziecka, słuchanie muzyki i śpiew, grę na instrumentach, taniec i kołysanie biodrami – już w okresie prenatalnym dziecko uczy się i zapamiętuje wielokrotnie usłyszane dźwięki, ćwiczenia oddechowe w formie relaksu czy medytacji, wizualizację dziecka i świata prenatalnego, w którym się znajduje, rozmowę z dzieckiem i obserwację jego zachowań w różnych życiowych sytuacjach, w których się znajdujecie, tworzenie pamiątek, albumu zdjęć USG, odnajdywanie cech wspólnych z Tobą, ojcem dziecka czy rodzeństwem.

Zauważ, że już sam fakt, iż zmieniasz tryb życia, sposób odżywiania się czy wykluczasz używki, jest formą tworzenia więzi oraz wyrazem dbałości o odrębnego człowieka, który w Tobie wzrasta, łączącego w sobie geny i cechy osobowości Twojej, ojca dziecka i Waszych rodzin. Inne formy kontaktu prenatalnego i budowania więzi to haptonomia i „mapowanie brzucha”.

Haptonomia to forma masażu i uczenia się komunikacji z dzieckiem przed urodzeniem za pomocą dotyku. W praktyce rodzice uczą się wywierania niewielkiego nacisku, masażu, wykonywania odpowiednich ruchów na brzuchu matki w celu nawiązania kontaktu z maluszkiem. Dziecko porusza się i przybliża do miejsca, którego dotyka rodzic lub rodzeństwo, aby być jak najbliżej nich, na ich zaproszenie. Rodzice są również zachęcani do mówienia do dziecka, do prowadzenia go głosem.

Mapowanie brzucha może Ci pomóc określić, w jakiej pozycji znajduje się Twoje dziecko. Odczytując sygnały płynące z ciała w postaci ruchów, a także przez dotyk, możesz wyczuć, jaka część ciała dziecka znajduje się po danej stronie Twojego brzucha. Na kartce lub nawet brzuchu możesz namalować, co i w jakiej części brzucha odczuwasz – czy czujesz kopanie, czy nacisk główki. Dotykając brzucha przy nanoszeniu mapy, możesz nawiązać bardzo dobry kontakt z dzieckiem.

Oto przedpremierowy fragment najnowszej książki położnej Izabeli Dembińskiej Lekko w ciąży – jesteśmy jej patronem medialnym i z dumą zachęcamy do jej przeczytania!

Wiedza, wsparcie, praktyczne wskazówki – premiera już 30. czerwca.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!
Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.