fbpx
Przejdź do treści

Czy nasienie do badania można oddać w domu?

oddanie nasienia

Pytanie o to, czy aby oddać nasienie do badania, koniecznie trzeba zrobić to w klinice, pada coraz częściej. Zwłaszcza przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju. O tym, jakie warunki muszą być spełnione, by nasienie oddane poza kliniką mogło być zbadane i dać wiarygodny wynik, rozmawiamy z technikiem laboratoryjnym z kliniki InviMed w Poznaniu – mgr Gniewkiem Gruszczyńskim.

Dlaczego kliniki leczenia niepłodności preferują oddanie nasienia w klinice?

Sprawa wbrew pozorom nie jest taka oczywista. Najważniejszym argumentem przy oddaniu nasienia na miejscu w klinice jest bezpieczeństwo materiału.

W klinice InviMed bezpośrednio po oddaniu, nasienie zostaje zabezpieczone w temperaturze 37oC i jest przechowywane w niej aż do momentu rozpoczęcia badania. Temperatura 37oC jest zbliżona do poziomu fizjologicznego. Spadek temperatury podczas transportu skutkuje zmianami parametrów nasienia, a wśród nich szczególnie spadkiem żywotności plemników. Wysokie temperatury również nie sprzyjają plemnikom.

Dzięki oddaniu nasienia w klinice zmniejsza się również ryzyko uszkodzenia pojemnika podczas transportu czy nawet utraty próbki.

A co jeśli pacjent ze względów psychologicznych czy światopoglądowych nie jest w stanie oddać nasienia w klinice?

Może to zrobić w domu, jednakże musi pamiętać o kilku zasadach.

Przede wszystkim higiena – przed oddaniem należy zadbać o higienę okolic intymnych, a w szczególności prącia, aby uniknąć skażenia próbki.

Należy również pamiętać o zachowaniu zalecanej abstynencji seksualnej wynoszącej od 3 do 5 dni, jak i unikaniu spożywania alkoholu i innych używek przez przynajmniej 5 dni przed badaniem.

W przypadku oddania nasienia w domu należy zaopatrzyć się w klinice, w której wykonuje się badanie nasienia, w odpowiedni pojemnik. Można również zakupić w aptece pojemnik na mocz, który będzie odpowiedni również do przechowywania nasienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby był to pojemnik sterylny i nie należy go otwierać wcześniej niż przed zamierzonym oddaniem nasienia.

Czy podczas samego oddania nasienia – masturbacji – należy o czymś pamiętać?

Czasami pojawia się pytanie od pacjentów, którą część ejakulatu należy oddać do pojemnika. Bezwzględnie należy oddać do pojemnika cały ejakulat, a w szczególności tzw. pierwszą frakcję, w której, pomimo mniejszej objętości, koncentracja plemników jest wyższa w porównaniu z pozostałymi frakcjami (drugą i trzecią). Udowodniono również, że w tej frakcji jakość plemników jest wyższa niż w pozostałych. Jeżeli z jakiejś przyczyny nie udało się tego zrobić, należy powtórzyć pobranie w innym terminie, pamiętając o zachowaniu zalecanego okresu abstynencji.

Co prawda, można wykonać analizę nasienia z niepełnego ejakulatu jednakże nie znając jego objętości nie można dokładnie ocenić parametrów nasienia jak np. ogólna koncentracja plemników, odnosząca się do całego ejakulatu.

Nie należy oddawać ponownie tego samego dnia nasienia i dostarczać go do kliniki, ponieważ uzyskamy fałszywe wyniki.

A jeśli masturbacja w celu pozyskania próbki nasienia nie jest akceptowalnym rozwiązaniem dla pary?

Jeżeli para ze względów światopoglądowych nie chce zdecydować się na oddanie nasienia podczas masturbacji, można to zrobić podczas stosunku, jednakże i w tym wypadku należy pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, trzeba użyć specjalnej nietoksycznej dla plemników prezerwatywy, którą można zamówić przez Internet u niektórych firm zagranicznych lub w nielicznych aptekach w kraju.

Zwykła prezerwatywa nie nadaje się do tego celu, ponieważ zawiera środek plemnikobójczy. Przed zastosowaniem należy przeczytać ulotkę, która zawiera niezbędne dla pacjenta informacje o użyciu i zabezpieczeniu nasienia w prezerwatywie.

Należy tu wspomnieć o tym, że metoda ta nie jest wskazana dla pacjentów, którzy oddają ejakulat o małej objętości. Nasienie „oblepi” ścianki prezerwatywy i niemożliwe będzie prawidłowe przeprowadzenie badania.

Czy stosunek przerywany może być dodatkową opcją?

Nie należy stosować stosunku przerywanego do oddania nasienia, ponieważ może dojść do utraty pierwszej frakcji nasienia oraz wprowadzenia do ejakulatu innych elementów komórkowych, które utrudniają analizę nasienia.

Jaka powinna być objętość ejakulatu w próbce do badania?

Według wytycznych WHO jest to minimum 1,5 mililitra. Nie oznacza to jednak, że w przypadku kiedy pacjent oddaje mniej ejakulatu badanie nie zostanie wykonane. O ile objętość i koncentracja plemników na to pozwoli, zostanie wykonane pełne badanie, a obniżenie objętości zostanie jedynie odnotowane na formularzu badania.

Jak szybko nasienie do badania powinno być dostarczone do kliniki?

Jak najszybciej. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) analizę nasienia powinno rozpocząć się nie później niż 60 minut po oddaniu. W naszych klinikach zalecamy, aby nasienie dostarczyć w ciągu 30 do 45 minut.

Wcześniej była mowa o tym, że nasienie powinno być przechowywane w temperaturze około 37oC. Jak zapewnić próbce odpowiednią temperaturę w transporcie?

W okresie chłodniejszym najlepiej przetransportować materiał, trzymając pojemnik blisko ciała. Okres z wysokimi temperaturami jest tu bardziej problematyczny. Wtedy najbezpieczniej jest, przetransportować nasienie w klimatyzowanym pojeździe, trzymając pojemnik blisko ciała. Pod żadnym pozorem nie należy chłodzić pojemnika lodem ani próbować transportu w lodówce turystycznej.

Niezachowanie wymienionych zasad bezpiecznego transportu może skutkować zmianami parametrów określających żywotności i ruchliwość, i wprowadzić w błąd lekarza interpretującego wynik dla określenia czynnika męskiego i sposobu leczenia pacjenta.

Czy nasienie do badania można przywieźć do kliniki w każdym momencie?

Na badanie nasienia z dostarczonej z zewnątrz próbki należy oczywiście się umówić, tak samo jak w przypadku badania nasienia oddanego w klinice. Aby się umówić, można zadzwonić pod numer infolinii: 500 900 888. Po przyjeździe do kliniki pacjent zostanie poproszony o wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym zostanie poproszony o podanie okresu abstynencji seksualnej oraz podanie godziny pobrania nasienia. Formularz ten jest również poświadczeniem, że nasienie dostarczone do kliniki należy do pacjenta. Po wypełnieniu pacjent zostanie pokierowany do odpowiedniego pomieszczenia, w którym pracownik kliniki odbierze nasienie i formularz.

Należy również poinformować pracownika kliniki o występowaniu objawów mogących świadczyć o przebiegu procesu chorobowego lub o przyjmowaniu leków, niektóre z nich mogą zaburzyć parametry nasienia. Pracownik przy otrzymaniu nasienia poinformuje o czasie oczekiwania na wyniki badań.

Podsumowując, nasienie można oddać w domu bądź innym komfortowym dla pacjenta miejscu, jednakże obarczone jest to pewnym ryzykiem i należy liczyć się z możliwymi nieprawidłowościami w wynikach, których można uniknąć, oddając nasienie na terenie kliniki. Kliniki InviMed wyposażone są w specjalne, zamykane na klucz pomieszczenia, które zapewniają intymność, aby nasi pacjenci mogli w jak najbardziej komfortowy i właściwy sposób oddać nasienie do badania.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Ekspert

Mgr Gniewko Gruszczyński

Technik laboratoryjny w klinice leczenia niepłodności InviMed w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunkach Biologia ze specjalnością biologia eksperymentalna oraz Biologia ze specjalnością biologia molekularna. Ukończył również studia podyplomowe „Zaawansowane materiały i nanotechnologia w praktyce” w Centrum NanoBioMedycznym w Poznaniu.

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.