fbpx
Przejdź do treści

Czwarta edycja konferencji „Niepłodność – droga do macierzyństwa”

Czwarta edycja konferencji „Niepłodność - droga do macierzyństwa”
Profesor Rafał Kurzawa wygłosił wykład pt. "Standardy diagnostyki i leczenia niepłodności"

16 listopada w Krakowie odbyła się czwarta edycja konferencja „Niepłodność – droga do macierzyństwa”. Na konferencji po raz kolejny połączono panel dla pacjentów z rozbudowaną częścią dla profesjonalistów.

Z członkiem Komitetu Naukowego Konferencji prof. Rafałem Kurzawą rozmawiała Jolanta Drzewakowska.

Jakie cele przyświecały wam przy układaniu programu (np. to, że jest cały panel poświęcony chirurgii) ?

Niepłodność jest problemem niezwykle złożonym. Pacjenci poszukujący pomocy mają za sobą nieraz szereg konsultacji, badań czy zabiegów specjalistycznych. Układając program staraliśmy się, poprzez rozłożenie na bloki tematyczne, pokazać na ile wątków musimy jako „specjaliści od niepłodności” być uczuleni. I to właśnie złożenie w całość niepłodnościowego tangramu stawiamy sobie za główny cel tej konferencji.

Cały panel jest poświęcony również immunologii.  Czy jest coś, co chcieliście szczególnie podkreślić podczas tej części obrad?

Jeżeli temat wywołuje kontrowersje – nie można od niego uciekać. Wiemy, że próby leczenia tzw. immunologicznego podłoża niepłodności są w Polsce podejmowane. Rozmawialiśmy o tym, jakie to są próby, czy i na ile są zasadne.

Pragniemy też zwrócić uwagę na rzeczy, które, mimo mocnych podstaw naukowych, mogą w rutynowym postępowaniu nam umknąć, tylko dlatego, że zahaczają o kontrowersyjny temat: „immunologia”. Podczas tej sesji mieliśmy okazję posłuchać o projektach badawczych z zakresu immunologii realizowanych w klinikach angielskich.

Tematy konferencji są raczej „niepłodnościowe”, czy zwykły lekarz ginekolog lub student medycyny zainteresowany ginekologią także znalazł tam coś dla siebie?

Planując konferencję o tematyce niepłodności musimy pamiętać, że to lekarz ginekolog jest pierwszym kontaktem dla pacjentów szukających pomocy. Dlatego każdy wykład został przedstawiony na kilku płaszczyznach – od tej mającej zastosowanie w gabinecie ginekologicznym, poprzez tę przeznaczoną dla specjalistów pracujących w ośrodkach leczenia niepłodności, do czysto naukowej – która nam wszystkim pokaże to, co jeszcze przed nami.

Po raz kolejny zorganizowaliście również panel dla pacjentów? W jakim celu?

Pacjenci są coraz bardziej świadomi – to bardzo dobrze. Jednakże większość wiedzy na temat możliwości leczenia pozyskują z Internetu, który może być niebezpiecznym doradcą. Uważamy, że bezpośredni kontakt ze specjalistami jest bezcenny. Umożliwia on pacjentom zdobycie wiedzy z pewnego, wiarygodnego źródła, dzięki czemu podczas leczenia będą się czuli bezpiecznie.

Jakie są wrażenia pacjentek po takich bezpośrednich spotkaniach z ekspertami?

Wszystkie rozmowy, które do tej pory przeprowadzaliśmy, zarówno podczas konferencji, jak i przy okazji innych zdarzeń, spotykały się z niezwykle pozytywnym odbiorem. Szczególnie cieszy nas zdobyte w ten sposób zaufanie. Zaufanie niezbędne, żeby wspólnie przejść drogę leczenia, która, wracając do pierwszego pytania, może nie być prosta, ale na bazie obecnej wiedzy i możliwości w ogromnej większości kończy się sukcesem.

16 listopada w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Niepłodność – droga do macierzyństwa”. Podczas spotkania eksperci z różnych dziedzin medycyny dyskutowali nad złożonością problemu niepłodności.

W wydarzeniu mogli uczestniczyć również pacjenci, którzy podczas specjalnego bezpłatnego panelu mieli okazję zadawać pytania lekarzom. Dyskurs poprowadziły redaktorki magazynu i serwisu „Chcemy Być Rodzicami”. Organizatorem konferencji było Centrum Medyczne Macierzyństwo, członek grupy Fertility Partnership.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

materiał prasowy

Materiały prasowe to teksty przesyłane przez podmioty zewnętrzne do publikacji w różnych mediach, informują o wydarzeniach, osiągnięciach, bywają zaproszeniami na spotkania.