fbpx
Przejdź do treści

Zbadano jak ciężarne przechodzą COVID-19

COVID-19 przebieg koronawirus ciąża wpływ pandemia
pic. 123rf.com

Naukowcy z Francji ocenili, w jaki sposób kobiety w ciąży przechodzą infekcję tzw. koronawirusem (COVID-19). To badanie PLOS Medicine jest pierwszym raportem na temat wyników położniczych i chorób matek związanych z COVID-19 u kobiet w ciąży.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że infekcja SARS-CoV-2 zwiększa ryzyko chorób matek i noworodków. Badania wykazały również wyższe ryzyko hospitalizacji i niekorzystnych wyników u kobiet w ciąży zakażonych SARS-CoV-2.

Największe badanie ciężarnych z COVID-19

Naukowcy zebrali dane z francuskiej krajowej bazy danych hospitalizacji (PMSI), biorąc pod uwagę grupę wszystkich hospitalizowanych kobiet w ciąży dla porodów po 22. tygodniu ciąży we Francji od stycznia do czerwca 2020 r. Przeanalizowali 244645 urodzeń w tym okresie, z czego 874 kobiet zdiagnozowano COVID-19.

Do badania włączono zarówno pacjentów objawowych, jak i bezobjawowych. Model zastosowany w tym badaniu dostosowany został do cech pacjentek. Wśród nich są wiek matki, wskaźnik masy ciała, aktywne palenie tytoniu, liczba porodów, historia cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego, ciąż mnogich i poczęcia technikami wspomaganego rozrodu (ART).

Hospitalowane kobiety z COVID-19 mniej zdrowe

W porównaniu do kobiet w ciąży bez COVID-19, te z COVID-19 były starsze, częściej były otyłe, miały ciąże mnogie i nadciśnienie w wywiadzie. Naukowcy zaobserwowali, że w porównaniu z grupą bez COVID, ciężarne z koronawirusem miały zwiększone prawdopodobieństwo przyjęcia na oddział intensywnej terapii (OIOM), śmiertelności, stanu przedrzucawkowego/rzucawki, nadciśnienia ciążowego, krwotoku okołoporodowego i poporodowego, przedwczesnego porodu indukowanego lub spontanicznego i cięcia cesarskiego.

Zgodnie z poprzednimi badaniami, częstość i ciężkość porodów przedwczesnych, zarówno spontanicznych, jak i wywołanych medycznie, były bardziej prawdopodobne u ciężarnych kobiet z COVID-19. Na podstawie wyników tego badania naukowcy potwierdzili ostatnie zalecenia dotyczące szczepień dla kobiet w ciąży. Badacze podkreślili też istotną rolę jaką pełnią dieta, suplementacja i aktywność fizyczna dla odporności organizmu.

Źródło: www.news-medical.net

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Piotr Celej

Dziennikarz od ponad dekady. Prywatnie miłośnik zdrowej kuchni, sportu i historii.