fbpx
Przejdź do treści

Bezpieczeństwo zarodków w trakcie IVF

rezerwa jajnikowa quiz

W trakcie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, niezwykle ważne etapy – zapłodnienie oraz wczesny rozwój zarodkowy – odbywają się poza organizmem kobiety. Ta sytuacja często budzi niepewność oraz niepokój o bezpieczeństwo zarodków.

Przyszli rodzice często zadają sobie pytania: „Czy to na pewno mój/moje zarodek/i?”, „Czy warunki, w których się rozwija/ą przypominają naturalne środowisko?”, „Co się stanie, gdy któreś urządzenie przestanie działać?” Na te pytania odpowiadają zapisy „Ustawy o leczeniu niepłodności” i rozporządzeń do niej oraz procedury wewnętrzne ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji.

1. Identyfikacja

Ośrodek ma obowiązek zapewnić możliwość identyfikacji komórek rozrodczych (komórek jajowych i plemników) oraz zarodków na każdym etapie postępowania, a także identyfikacji wszystkich materiałów i wyrobów medycznych, które mają kontakt z komórkami i zarodkami.

W praktyce oznacza to, że tożsamość pacjenta jest weryfikowana przed przystąpieniem do każdej procedury, a następnie – za pomocą niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego – znakowane są wszystkie probówki, szalki i inne materiały, w których znajdują się komórki lub zarodki.

Każdy krok pracy w ośrodku jest dokumentowany podpisem osoby uprawnionej (lekarza, pielęgniarki/położnej, embriologa) odpowiedzialnej za identyfikację na tym etapie. Dodatkowo dokumentuje się numery seryjne wszystkich wykorzystanych materiałów i wyrobów medycznych.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo funkcjonuje dodatkowy elektroniczny system monitorujący wszystkie etapy na drodze: pobranie komórek – zapłodnienie – rozwój – podanie zarodka. Przed rozpoczęciem cyklu leczenia kobieta otrzymuje kartę, na której zakodowane są jej dane osobowe i dane osobowe jej partnera. Cały system specjalnych znaczników i czytników (anten) umożliwia następnie przenoszenie danych z karty na wszystkie materiały, w których znajdują się komórki i zarodki.

System uniemożliwia tym samym zastosowanie niewłaściwych komórek podczas zapłodnienia czy podanie „cudzego” zarodka. Dzięki zainstalowanej w laboratorium kamerze, połączonej z monitorem na sali zabiegowej, moment przygotowywania zarodka (razem z historią identyfikacji) pacjentka ogląda „na żywo” w trakcie transferu.

2. Warunki w laboratorium

Stosowane w zapłodnieniu in vitro pożywki hodowlane dostosowane są składem do każdego etapu procedury i zawierają składniki odżywcze i mikroelementy w odpowiednich buforach. Inkubatory w laboratoriach utrzymują temperaturę 37 stopni Celsiusza, odpowiednie pH pożywek oraz stężenie tlenu zbliżone do środowiska w organizmie kobiety. Zapewnia to stabilne warunki zapładnianym komórkom i wczesnym zarodkom i umożliwia ich bezpieczną obserwację w warunkach laboratoryjnych do 5/6 doby rozwoju.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo wprowadzany jest dodatkowo system hodowli w inkubatorach time-lapse dla wszystkich pacjentów. Oznacza to, że wszystkie zarodki w laboratorium znajdują się pod okiem kamer, pokazujących ich rozwój minuta po minucie, bez konieczności wyjmowania z inkubatora w celu oceny podziałów komórkowych. Taki system hodowli pozwala na niezakłócany przebieg rozwoju zarodkowego i kompleksową dokumentację jego etapów.

3. Systemy alarmowe

Każdy ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji ma obowiązek zapewnić potrzymanie działania kluczowych urządzeń w przypadku awarii zasilania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemów UPS oraz agregatów prądotwórczych. Dodatkowo parametry kluczowych urządzeń w laboratoriach, takich jak płyty grzejne, inkubatory czy zbiorniki na materiał biologiczny, muszą być regularnie kontrolowane, a urządzenia serwisowane.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo inkubatory oraz zbiorniki, w których przechowywane są zamrożone komórki i zarodki, wyposażone są w niezależny system monitorowania warunków. Jeżeli którykolwiek parametr odbiega od normy, system wysyła SMS-y alarmowe do embriologów, co daje gwarancje natychmiastowej reakcji, niezależnie od pory dnia.

Połączenie tych wszystkich elementów zapewnia pacjentom, ich komórkom rozrodczym oraz zarodkom, pełne bezpieczeństwo i bezbłędną identyfikację na każdym etapie postępowania.


Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

dr Marta Sikora-Polaczek

Senior clinical embryologist ESHRE, embriolog kliniczny PTMRiE, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej. Studia skończyła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Embriologii, rozprawę doktorską przygotowywała w Zakładzie Genetyki UJ w Krakowie, we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Od 2005 roku embriolożka w Centrum Medycznym Macierzyństwo w Krakowie, od 2014 kierowniczka laboratorium IVF.