Przejdź do treści

Bezpieczeństwo zarodków w trakcie IVF

Bezpieczeństwo zarodków w trakcie IVF

W trakcie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, niezwykle ważne etapy – zapłodnienie oraz wczesny rozwój zarodkowy – odbywają się poza organizmem kobiety. Ta sytuacja często budzi niepewność oraz niepokój o bezpieczeństwo zarodków.

Przyszli rodzice często zadają sobie pytania: „Czy to na pewno mój/moje zarodek/i?”, „Czy warunki, w których się rozwija/ą przypominają naturalne środowisko?”, „Co się stanie, gdy któreś urządzenie przestanie działać?” Na te pytania odpowiadają zapisy „Ustawy o leczeniu niepłodności” i rozporządzeń do niej oraz procedury wewnętrzne ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji.

1. Identyfikacja

Ośrodek ma obowiązek zapewnić możliwość identyfikacji komórek rozrodczych (komórek jajowych i plemników) oraz zarodków na każdym etapie postępowania, a także identyfikacji wszystkich materiałów i wyrobów medycznych, które mają kontakt z komórkami i zarodkami.

W praktyce oznacza to, że tożsamość pacjenta jest weryfikowana przed przystąpieniem do każdej procedury, a następnie – za pomocą niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego – znakowane są wszystkie probówki, szalki i inne materiały, w których znajdują się komórki lub zarodki.

Każdy krok pracy w ośrodku jest dokumentowany podpisem osoby uprawnionej (lekarza, pielęgniarki/położnej, embriologa) odpowiedzialnej za identyfikację na tym etapie. Dodatkowo dokumentuje się numery seryjne wszystkich wykorzystanych materiałów i wyrobów medycznych.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo funkcjonuje dodatkowy elektroniczny system monitorujący wszystkie etapy na drodze: pobranie komórek – zapłodnienie – rozwój – podanie zarodka. Przed rozpoczęciem cyklu leczenia kobieta otrzymuje kartę, na której zakodowane są jej dane osobowe i dane osobowe jej partnera. Cały system specjalnych znaczników i czytników (anten) umożliwia następnie przenoszenie danych z karty na wszystkie materiały, w których znajdują się komórki i zarodki.

System uniemożliwia tym samym zastosowanie niewłaściwych komórek podczas zapłodnienia czy podanie „cudzego” zarodka. Dzięki zainstalowanej w laboratorium kamerze, połączonej z monitorem na sali zabiegowej, moment przygotowywania zarodka (razem z historią identyfikacji) pacjentka ogląda „na żywo” w trakcie transferu.

2. Warunki w laboratorium

Stosowane w zapłodnieniu in vitro pożywki hodowlane dostosowane są składem do każdego etapu procedury i zawierają składniki odżywcze i mikroelementy w odpowiednich buforach. Inkubatory w laboratoriach utrzymują temperaturę 37 stopni Celsiusza, odpowiednie pH pożywek oraz stężenie tlenu zbliżone do środowiska w organizmie kobiety. Zapewnia to stabilne warunki zapładnianym komórkom i wczesnym zarodkom i umożliwia ich bezpieczną obserwację w warunkach laboratoryjnych do 5/6 doby rozwoju.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo wprowadzany jest dodatkowo system hodowli w inkubatorach time-lapse dla wszystkich pacjentów. Oznacza to, że wszystkie zarodki w laboratorium znajdują się pod okiem kamer, pokazujących ich rozwój minuta po minucie, bez konieczności wyjmowania z inkubatora w celu oceny podziałów komórkowych. Taki system hodowli pozwala na niezakłócany przebieg rozwoju zarodkowego i kompleksową dokumentację jego etapów.

3. Systemy alarmowe

Każdy ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji ma obowiązek zapewnić potrzymanie działania kluczowych urządzeń w przypadku awarii zasilania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemów UPS oraz agregatów prądotwórczych. Dodatkowo parametry kluczowych urządzeń w laboratoriach, takich jak płyty grzejne, inkubatory czy zbiorniki na materiał biologiczny, muszą być regularnie kontrolowane, a urządzenia serwisowane.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo inkubatory oraz zbiorniki, w których przechowywane są zamrożone komórki i zarodki, wyposażone są w niezależny system monitorowania warunków. Jeżeli którykolwiek parametr odbiega od normy, system wysyła SMS-y alarmowe do embriologów, co daje gwarancje natychmiastowej reakcji, niezależnie od pory dnia.

Połączenie tych wszystkich elementów zapewnia pacjentom, ich komórkom rozrodczym oraz zarodkom, pełne bezpieczeństwo i bezbłędną identyfikację na każdym etapie postępowania.


Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami.

Autor

dr Marta Sikora-Polaczek

Senior clinical embryologist ESHRE, embriolog kliniczny PTMRiE, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej. Studia skończyła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Embriologii, rozprawę doktorską przygotowywała w Zakładzie Genetyki UJ w Krakowie, we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Od 2005 roku embriolożka w Centrum Medycznym Macierzyństwo w Krakowie, od 2014 kierowniczka laboratorium IVF.

Najnowsze artykuły