fbpx
Przejdź do treści

Bezdech podczas snu u matek wpływa na ryzyko autyzmu u dzieci? Alarmujące badania

bezdech senny a autyzm u dziecka
Foto: Unsplash

Odkrycia dostarczają dowodów na związek między bezdechem sennym a zaburzeniami neurorozwojowymi i wskazują na potencjalny mechanizm wyjaśniający związek bezdechu sennego u matek z autyzmem u ich dzieci.

Według badania przeprowadzonego na szczurach w University of Wisconsin-Madison w USA, bezdech senny w ciąży może zwiększać ryzyko zmian w mózgu i zachowaniu związanych z autyzmem, zwłaszcza u mężczyzn. Wyniki opublikowano w czasopiśmie PLOS Biology. 

Kluczem natlenienie krwi 

Dowiedziono, iż podczas epizodów bezdechu sennego oddychanie jest częściowo lub całkowicie przerywane, często setki razy na noc, powodując okresowe niedotlenienie lub zmniejszone natlenienie krwi.  

Częstość występowania bezdechu sennego w czasie ciąży wzrasta. Występuje obecnie w około 15% ciąż niepowikłanych i ponad 60% ciąż wysokiego ryzyka w trzecim trymestrze ciąży. Wiadomo, że bezdech senny podczas ciąży ma szkodliwy wpływ na noworodka, ale jego wpływ na rozwój układu nerwowego nie został dobrze zbadany. Aby zbadać takie wpływy, autorzy poddali ciężarne szczury okresowo niskiemu poziomowi tlenu w czasie spoczynku, w drugiej połowie okresu ciąży.  

Działanie to wywołało niedotlenienie u matek, ale nie u płodów. Nieprawidłowości behawioralne u potomstwa zaobserwowano wkrótce po urodzeniu, w tym zmienione wzorce wokalizacji niepokoju zarówno u samców, jak i u samic. Niedotlenienie matki również upośledzało funkcje poznawcze i społeczne u potomstwa płci męskiej, ale nie płci żeńskiej.  

Efekty obejmowały również zmniejszenie pamięci roboczej i przechowywania pamięci długoterminowej oraz zmniejszenie zainteresowania sytuacjami społecznie nowatorskimi. Tym zmianom behawioralnym towarzyszyły znaczące nieprawidłowości w gęstości i morfologii kolców dendrytycznych, wyrostkach na neuronach, które odbierają i integrują sygnały z innych neuronów.  

Nie znamy wszystkich tajemnic mózgu i autyzmu 

W jaki sposób niedotlenienie matki wywołało te zmiany u płodów, które same nie doświadczają niedotlenienia, pozostaje niejasne. Autorzy stwierdzili, że dotknięte chorobą potomstwo wykazywało nadmierną aktywność szlaku sygnalizacji komórkowej znanego jako szlak mTOR, cechę zidentyfikowaną w korze mózgowej ludzi z autyzmem, a leczenie rapamycyną, inhibitorem mTOR, częściowo łagodziło behawioralne skutki niedotlenienia matki.  

Nasze dane dostarczają wyraźnych dowodów na to, że bezdech senny u matki może być ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń neurorozwojowych, szczególnie u potomstwa płci męskie. Na podstawie korelacji klinicznych istnieje teoria, że matczyny bezdech senny podczas ciąży może potencjalnie zwiększać ryzyko rozpoznania autyzmu u jej potomstwa; jednak brakuje badań funkcjonalnych. Tutaj pokazujemy, że bezdech senny podczas ciąży wytwarza fenotypy neuronalne i behawioralne u gryzoni. Potomstwo to bardzo przypomina chorujące na autyzm i wykazuje skuteczność podejścia farmakologicznego w całkowitym odwróceniu zaobserwowanych zaburzeń behawioralnych. 

-dodaje Michael Cahill z University of Wisconsin-Madison w USA. 

Źródło: Science daily  

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Piotr Celej

Dziennikarz od ponad dekady. Prywatnie miłośnik zdrowej kuchni, sportu i historii.