fbpx
Przejdź do treści

Assisted zona hatching, czyli wspomagane wylęganie zarodka

Assisted zona hatching
Procedurę nacięcia osłonki przejrzystej można wykonać mechanicznie, chemicznie lub za pomocą lasera (LAH-laser-assisted hatching). – fot. Flickr

Choć większość klinik stosuje ten zabieg, to jednak wciąż jego wykonywanie wzbudza kontrowersje. Ciągle bowiem nie ma wystarczającej ilości badań, w której grupie pacjentów AZH zwiększa szansę na uzyskanie ciąży. Na czym polega AZH?

Osłonka przejrzysta jest to warstwa glikoprotein otaczająca zarodek. Pełni ona wiele ważnych funkcji, m.in. chroni zarodek przed czynnikami fizycznymi i chemicznymi w pierwszych dniach rozwoju. W 5 lub 6 dniu po zapłodnieniu rozwija się blastocysta, która w wyniku wzrostu powoduje, że osłonka robi się coraz cieńsza i ostatecznie pęka. Dzięki temu zarodek może się z niej wydostać (wylęga), dopiero wtedy komórki trofoblastu mogą rozpocząć proces implantacji w jamie macicy. Czasami jednak zarodki nie potrafią same poradzić sobie z wylęganiem, co może być wskazaniem do wykonania zabiegu AZH. W laboratorium embriologicznym procedurę nacięcia osłonki przejrzystej można wykonać mechanicznie, chemicznie lub za pomocą lasera (LAH-laser-assisted hatching). LAH jest najlepszą, najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną metodą wykonywania AZH.

Jakie są rekomendacje?

Według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM) nie jest rekomendowane stosowanie AZH u wszystkich pacjentek. ASRM zaleca go pacjentkom należącym do grupy słabo rokujących, czyli takim, które miały 2 lub więcej niepowodzeń IVF oraz pacjentkom, które mają podwyższony poziom FSH, obniżoną rezerwę jajnikową, 38 i więcej lat, a także gdy uzyskano słabej jakości zarodki. Podobne rekomendacje wydało brytyjskie towarzystwo National Institute for Clinical Excellence (NICE), argumentując wydane zalecenie brakiem wystarczającej ilości badań, które potwierdzałyby istotny wzrost liczby ciąż po zastosowaniu tej metody. NICE podkreśla jednak, że niezbędne są dalsze badania mające na celu określenie wpływu AZH na wskaźnik żywych urodzeń. Według przeglądu badań Cochrane z 2012 roku nie ma znaczącej różnicy w odsetku żywych urodzeń dzieci między grupami pacjentek z wykonanym AZH oraz bez. Natomiast zastosowanie AZH może zwiększać ryzyko ciąży bliźniaczej jednojajowej.

Co w przypadku zarodków mrożonych?                                                         

Już na początku lat 90. opublikowane zostały wyniki badań, wskazujące na wzrost wskaźnika ciąż klinicznych po zastosowaniu AZH w przypadku zarodków mrożonych. Proces mrożenia i rozmrażania zarodków powoduje twardnienie osłonki przejrzystej. Zjawisko to może spowodować, że wylęganie zarodków będzie utrudnione. AZH pomaga zarodkom rozmrożonym wykluć się z osłonki i dzięki temu zwiększa ich zdolność do implantacji w jamie macicy. Autorzy aktualnych publikacji również potwierdzają znaczący wzrost wskaźnika ciąż klinicznych w grupie pacjentów, którym transferowano zarodki rozmrożone z wykonanym AZH.

Logo FertiMedica

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!
Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.