fbpx
Przejdź do treści

Anna Krawczak nominowana do Okularów równości

Była przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasz Bocian”, Anna Krawczak, została nominowana do tegorocznej nagrody „Okulary równości” w kategorii: przeciwdziałanie dyskryminacji z powodów innych niż płeć.

  „Okulary równości” to wyróżnienie przyznane po raz pierwszy w 2002 r. przez Izabelę Jarugę-Nowacką, pełniącą wówczas funkcję Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W tym roku Kapituła „Okulary równości” wyróżniła nominacją m.in. Annę Krawczak, byłą przewodniczącą Stowarzyszenia „Nasz Bocian” i autorkę książki „In vitro. Bez strachu. Bez ideologii”. Krawczak została wyróżniona za działania na rzecz dostępności procedury In vitro oraz za stworzenie i koordynowanie Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta „Niepłodność boli” i realizację Pierwszego Pacjenckiego Monitoringu Leczenia Niepłodności.   „Okulary równości”, przyznawane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:

•    praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
•    praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną
•    sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa. Od 2011 roku „Okulary równości” przyznano między innymi Porozumieniu Kobiet 8 Marca, Marii Czubaszek, Annie Grodzkiej, Agnieszce Holland, Wandzie Nowickiej, Monice Płatek, Marcie Frej oraz Piotrowi Ikonowiczowi i mieszkańcom Słupska. Celem Fundacji jest:

– propagowanie działań i poglądów a także przybliżanie sylwetki Izabeli Jarugi-Nowackiej, działanie na rzecz upowszechniania i przestrzegania praw człowieka w Polsce, przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność lub orientację seksualną,
– upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
– przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu społecznemu,
– działanie na rzecz praw pracowniczych i socjalnych, wspieranie edukacji i nauki.

E-wersja magazynu Chcemy Być Rodzicami do kupienia tutaj!

Magda Dubrawska

Zdjęcie pochodzi z: queer.pl

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.