fbpx
Przejdź do treści

20 lat ART: Znacząca poprawa zdrowia dzieci

Dr Anna-Karina Aaris Henningsen, z Uniwersytetu w Kopenhadze i jej koledzy przeanalizowali Nordic wyniki ponad 80 tysięcy dzieci, urodzonych w latach 1988 i 2007 w czterech krajach skandynawskich. Porównano je z grupami kontrolnymi około 600 tysięcy dzieci urodzonych w tych samych krajach, w tym samym okresie.

“W okresie 20 lat naszej pracy, zaobserwowano znaczny spadek ryzyka przedwczesnego lub bardzo przedwczesnego porodu,” powiedziała dr Henningsen. “Udział pojedynczych dzieci ART rodzi się z niską lub bardzo niską masą urodzeniową – mniej niż 2500g i 1500g odpowiednio – zmniejszyła się również stawka martwych urodzeń i zgonów, w ciągu pierwszego roku spadła zarówno wśród pojedynczych, jak i bliźniaków. Mniejsza liczba bliźniąt z ART była martwa lub zmarła w ciągu pierwszego roku w porównaniu z bliźniętami poczętymi spontanicznie.

Dobór embrionów

“Dane te pokazują, że jeśli w wyniku polityki krajowej przesyłany jest tylko jeden embrion w cyklu podczas wspomaganego rozrodu, to nie tylko obniża to liczbę ciąż mnogich, ale także ma istotny wpływ na zdrowie jednego dziecka”, powiedziała. “Przesyłanie kilku embrionów w jednym cyklu, nawet jeśli prowadzi to tylko do jednego dziecka, nadal może mieć negatywny wpływ na ogólny stan noworodków. Poprzez przeniesienie tylko jednego zarodka, można uniknąć nie tylko wielokrotnych porodów, ale i wszystkich problemów zdrowotnych u niemowląt i matek, ponadto prowadzi do urodzeń zdrowszych niemowląt, ponieważ jest mniej przypadków “bliźniaków znikających” lub procedur mających na celu ograniczenia liczba rozwijających się płodów po udanej implantacji kilku w łonie matki.”.

Dr Henningsen powiedziała, że inne czynniki również przyczyniły się do poprawy zdrowia dzieci ART w ciągu ostatnich 20 lat. “Poprawiliśmy zarówno umiejętności techniczne w laboratorium i umiejętności kliniczne lekarzy, wykonujemy też łagodniejszą stymulację jajników. Ponadto pożywki, w których zarodki są najpierw opracowane w laboratorium, mają lepszą jakość”.

“Wyniki te pokazują, przekonująco, że choć nie było znacznego wzrostu cykli wspomaganego rozrodu w ciągu ostatnich 20 lat, to towarzyszy mu znaczna poprawa wyników zdrowotnych dla tych dzieci, szczególnie dla pojedynczych. Najważniejszym powodem jest drastyczny spadek porodów mnogich, wynikający z polityki i decyzji o przeniesieniu jednego embrionu na cykl”, podsumowała.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Karolina Błaszkiewicz

dziennikarka. Związana z magazynem Chcemy Być Rodzicami i z natemat.pl