Przejdź do treści

Test na przewidywanie przedwczesnego porodu

408.jpg

Nowy, nieinwazyjny test może być stosowany we wczesnej ciąży w celu przewidzenia przedwczesnego porodu i słabego rozwoju płodu.

Zaburzenia wzrostu, przyspieszenie przyrostu masy ciała, zaburzenia sercowo-naczyniowe i inne problemy zdrowotne w dzieciństwie są związane z wewnątrzmacicznym ograniczeniem rozwoju płodu (IUGR).

Przedwczesne porody są coraz bardziej powszechne – w ciągu ostatnich 10 lat ich liczba zwiększyła się o 19,4%.

 

Badanie

Zespół naukowców postanowił zbadać metabolomikę moczu do przewidywania ryzyka wystąpienia przedwczesnego porodu lub IUGR.

Badacze zastanawiali się, czy nieprawidłowości w magazynowaniu lipidów oraz niektóre szlaki metaboliczne w pierwszym trymestrze ciąży mogą być czynnikiem, na podstawie którego da się przewidzieć zaburzenia wzrostu płodu. Wynika to z faktu, że duże zmiany tych czynników w pierwszym trymestrze niezbędne dla prawidłowego rozwoju płodu.

Naukowcy  przeanalizowali metabolity w moczu 438 kobiet w ciąży. Okazało się, że zwiększone stężenia lizyny były związane z tzw. spontanicznymi przedwczesnymi porodami. Odkryli oni również, że u kobiet, które musiały mieć wywoływany poród, występuje podwyższony poziom N-acetylowanej glikoproteiny.

Zidentyfikiowano także metaboliczne biomarkery dla zahamowanego rozwoju płodu. Ograniczenie wzrostu płodu wiązało się ze zmniejszonym stężeniem cząsteczek octanu, mrówczanu, tyrozyny i trimetyloaminy. Co więcej, kobiety ze zmniejszonym poziomem tych metabolitów okazały się być bardziej narażone na cukrzycę, ponieważ mogą one mieć wyższy poziom insuliny we krwi.

 

Źródło: www.medicalnewstoday.com

Marlena Jaszczak

absolwentka SWPS, kobieta o wielu talentach.

Text4baby – mobilny serwis na temat zdrowia

409.jpg

Według nowgo badania prowadzonego przez Milken Institute School of Public Health (Milken Institute SPH) na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona i Madigan Army Medical Center, wiodący amrykański mobilny serwis na temat zdrowia, Text4baby, istotnie wspiera kobiety w ciąży.

Badanie pilotażowe miało na celu zbadanie kilku kwestii, w tym krótkotrwałe efekty 4-tygodniowej ekspozycji na wiadomości tekstowye z Text4Baby, dotyczące nastawienia, wierzeń i zachowań.

Text4baby to bezpłatny mobilny serwis informacyjny na temat zdrowia stworzony przez  National Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition (HMHB). Jego celem jest dostarczanie kobietom w ciąży oraz matkom informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa za pomocą wiadomości tekstowych. W zakres treści wiadomości wchodzą informacje o szczepieniach, żywieniu, zapobieganiu wadom wrodzonym, bezpiecznym śnie itp.

„Badanie to stanowi największy dowód na to, że Text4baby przez wiadomości SMS zmiany przekonań na temat zagrożeń zdrowia. Ponadto, dostarcza wiedzy na temat wpływu moblinych zdrowia”, mówi główny autor badania, dr W. Douglas Evans, profesor profilaktyki i zdrowia publicznego w Milken Institute SPH.

Zespół badaczy, kierowany przez Evansa, przeprowadził randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną. Naukowcy zwerbowali 943 kobiety w ciąży. Badania wykazały, że dostarczane informacje, w tym te o znaczeniu prenatalnej opieki zdrowotnej, ryzyku spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz o znaczeniu prenatalnych witamin, były lepiej zapamiętywane i częściej stosowane, jeśli przyszłe matki otrzymały je dzięki Text4baby.

To odkrycie potwierdza wyniki poprzednich badań naukowców z Milken Institute SPH, które sugerowały, że matki, które korzystały z Text4baby były niemal trzykrotnie bardziej skłonne do deklarowania, że są przygotowane do macierzyństwa, w porównaniu do grupy kontrolnej.

 

Źródło: www.medicalnewstoday.com

Marlena Jaszczak

absolwentka SWPS, kobieta o wielu talentach.

Mów do swojego dziecka

401.jpg

Niemowlęta są w stanie odróżnić dźwięki typowe dla danego języka aż do ok. 8. miesiąca życia, kiedy to ich mózgi zaczynają skupiać się wyłącznie na dźwiękach słyszanych wokół nich. Jak dotąd, nie było jasne, w jaki sposób następuje ta zmiana.

Badania University of Washington, przeprowadzone na siedmio- i jedenastomiesięcznych niemowlętach sugerują, że dźwięki mowy stymulują obszary mózgu, które koordynują i planują ruchy aparatu mowy.

Zgodnie z badaniem, opublikowanym 14. lipca w Proceedings of National Academy of Sciences, mózg dziecka tworzy fundamenty dotyczące tego, w jaki sposób tworzy się słowa na długo przed tym, jak dziecko zaczyna mówić. Według naukowców, może to wpływać na zmianę w odróżnianiu dźwięków innych języków.

„Większość dzieci gaworzy przez 7 pierwszych miesięcy życia, ale nie wypowiada pierwszego słowa przed pierwszymi urodzinami”, powiedziała główna autorka badania, Patricia Kuhl, która jest zastępcą dyrektora Institute for Learning and Brain Sciences na University of Washington. „Znalezienie aktywacji w obszarach ruchowych w mózgu w momencie, gdy dzieci po prostu słuchają, jest bardzo istotne. Oznacza to, że mózg dziecka jest zaangażowany w próbyudzielenia odpowiedzi. Co za tym idzie, mózg 7-miesięcznego dziecka już próbuje dowiedzieć się, w jaki sposób wykonać odpowiednie ruchy, by wyprodukować słowa.”

Kuhl wraz z zespołem wierzą, że ta praktyka w planowaniu ruchów aparatu mowy, przyczynia się do bardzo ważnej zmiany, czyli momentu, w którym dzieci stają się bardziej wrażliwe na ich ojczysty język.

Wyniki podkreślają znaczenie rozmowy z dziećmi w czasie interakcji społecznych, nawet jeśli pociechy nie są jeszcze w stanie nic odpowiedzieć.


Źródło: www.medicalnewstoday.com

Marlena Jaszczak

absolwentka SWPS, kobieta o wielu talentach.