Przejdź do treści

Polscy delegaci wybrani do ESHRE

410.jpg

Zgodnie z informacjami branżowymi, został wybrany skład, który będzie reprezentował Polskę w Komitecie Przedstawicieli Krajowych, czyli Committee of National Representatives, funkcjonującego przy Europejskim Towarzystwie Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).

ESHRE (the European Society of Human Reproduction and Embryology) jest europejską grupą specjalistów z dziedzin medycyny i biologii rozrodu, która poprzez działalność swych członków stara się zapewniać bezdzietnym parom dostęp do najlepszych metod leczenia zaburzeń płodności, jednocześnie zabezpieczając je przed narażeniem na zbędne ryzyko i nieskuteczne formy leczenia. ESHRE wspomaga postęp w praktyce medycznej i laboratoryjnej poprzez działania edukacyjne oraz szkolenia, wysokiej jakości opiekę medyczną i procedury laboratoryjne. Towarzystwo ma charakter naukowy i opiniotwórczy – publikuje rekomendacje i zalecenia dotyczące leczenia niepłodności będące wytycznymi dla wszystkich krajów członkowskich.

W skład dwuosobowego zespołu, reprezentującego Polskę w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017, wchodzi dr n. med. Anna Janicka, Specjalista ds. badań klinicznych i rozwoju Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VITROLIVE oraz prof. Robert Spaczyński z Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskigo w Poznaniu, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Polscy delegaci wybrani zostali przez tajne głosowanie on-line krajowych członków ESHRE. W strukturach ESHRE ich rola opierać się będzie na transferze wiedzy i doświadczenia na temat kondycji i rozwoju medycyny rozrodu między Polską a Towarzystwem. „Jestem przekonana, że szerzenie prawidłowej praktyki terapeutycznej na podstawie opinii opartej o naukowe dowody ma sens. Wierzę, że jeśli tylko będziemy należycie stosować się do zasad ESHRE i monitorować jakość i liczbę zastosowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie,  a także ich  skuteczność i bezpieczeństwo, mamy szansę jako Polska stać się godnym partnerem naukowym dla Europy. O to właśnie będę się starać podczas pracy w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE”, mówi dr Janicka.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Katarzyna Wielgus

farmaceutka

Kobiety w ciąży „doszkalają się” za pomocą Internetu

412.jpg

Kobiety w ciąży korzystają z Internetu, by szukać odpowiedzi na swoje pytania medyczne częściej, niż by chciały, twierdzą naukowcy z Penn State.

„Okazało się, że przyszłe matki są zaniepokojone faktem, iż ich pierwsza wizyta prenatalna miała miejsce dopiero po 8. tygodniu ciąży”, powiedziała Jennifer L. Kraschnewski, profesor medycyny i nauk zdrowia publicznego na Penn State College of Medicine. „Te kobiety przyznają, że używały wyszukiwarek internetowych, ponieważ już na samym początku ciąży, przed pierwszą wizytą u lekarza, trapiło je wiele pytań, na które nie znały odpowiedzi.”

Niestety, po pierwszej wizycie  u ginekologa, wiele z nich wciąż korzysta z Internetu, aby znaleźć odpowiedzi na kolejne pytania, gdyż czują, że literatura, którą polecił im lekarz w gabinecie, nie jest wystarczająca.

Naukowcy są zdania, że mimo szybkiego rozwoju technologii, struktury opieki prenatalnej w USA w ciągu ostatniego stulecia niewiele się zmieniły.

Prof. Kraschnewski wraz ze współpracownikami postanowili zebrać brakujące informacje w celu opracowania aplikacji na smartfona dla kobiet spodziewających się dziecka.

 

Badanie

Naukowcy przeprowadzili cztery spotkania fokusowe, na których w sumie pojawiło się 17 kobiet w ciąży, spośród których wszystkie były pełnoletnie i posiadały smartfona. Większość badanych zgodziło się, że struktura wizyt prenatalnych nie jest dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, więc zwróciły się do technologii, by uzupełnić swoje braki w wiedzy. Jednakże kobiety nie są zadowolone ze szczegółowości i wiarygodności informacji dostępnych w Internecie.  

Wiele przyszłych matek uznało, że broszury i ulotki, które otrzymały od swoich lekarzy, są przestarzałe w swojej treści i formie. Badane wolałyby poszerzać swoją wiedzę poprzez oglądanie filmów, korzystanie z mediów społecznościowych, aplikacji i stron internetowych.

 

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com

Marlena Jaszczak

absolwentka SWPS, kobieta o wielu talentach.

Text4baby – mobilny serwis na temat zdrowia

409.jpg

Według nowgo badania prowadzonego przez Milken Institute School of Public Health (Milken Institute SPH) na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona i Madigan Army Medical Center, wiodący amrykański mobilny serwis na temat zdrowia, Text4baby, istotnie wspiera kobiety w ciąży.

Badanie pilotażowe miało na celu zbadanie kilku kwestii, w tym krótkotrwałe efekty 4-tygodniowej ekspozycji na wiadomości tekstowye z Text4Baby, dotyczące nastawienia, wierzeń i zachowań.

Text4baby to bezpłatny mobilny serwis informacyjny na temat zdrowia stworzony przez  National Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition (HMHB). Jego celem jest dostarczanie kobietom w ciąży oraz matkom informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa za pomocą wiadomości tekstowych. W zakres treści wiadomości wchodzą informacje o szczepieniach, żywieniu, zapobieganiu wadom wrodzonym, bezpiecznym śnie itp.

„Badanie to stanowi największy dowód na to, że Text4baby przez wiadomości SMS zmiany przekonań na temat zagrożeń zdrowia. Ponadto, dostarcza wiedzy na temat wpływu moblinych zdrowia”, mówi główny autor badania, dr W. Douglas Evans, profesor profilaktyki i zdrowia publicznego w Milken Institute SPH.

Zespół badaczy, kierowany przez Evansa, przeprowadził randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną. Naukowcy zwerbowali 943 kobiety w ciąży. Badania wykazały, że dostarczane informacje, w tym te o znaczeniu prenatalnej opieki zdrowotnej, ryzyku spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz o znaczeniu prenatalnych witamin, były lepiej zapamiętywane i częściej stosowane, jeśli przyszłe matki otrzymały je dzięki Text4baby.

To odkrycie potwierdza wyniki poprzednich badań naukowców z Milken Institute SPH, które sugerowały, że matki, które korzystały z Text4baby były niemal trzykrotnie bardziej skłonne do deklarowania, że są przygotowane do macierzyństwa, w porównaniu do grupy kontrolnej.

 

Źródło: www.medicalnewstoday.com

Marlena Jaszczak

absolwentka SWPS, kobieta o wielu talentach.